System Self-training Computer Simulator From Management of Electric Part of Power Unit Tps

2016;
: pp. 43 - 48
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The system of self-learning computer simulation of electric part of the power unit of a thermal power station is developed

1. Чачко А. Г. Подготовка операторов энергоблоков. Алгоритмический подход / А. Г. Чачко. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 230 с. 2. Баран П. М. Спеціалізована система навчання оперативного персоналу електричних станцій / П. М. Баран, В. П. Кідиба, Я. Д. Пришляк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2007. — № 597 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 30–33. 3. АСОТ АТ «ЛьвовОРГРЭС» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.asot.com.ua/System_tren.asp. 4. ЗАО «Тренажеры для электростанций» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://fpps.ru/simulators/. 5. Кідиба В. П. Контроль знань оперативного персоналу автоматизованою системою навчання / В. П. Кідиба, Я. Д. Пришляк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2009. — № 654: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 93–96. 6. Баран П. М. Комп’ютерний симулятор управління електричною частиною енергоблока ТЕС / П. М. Баран, В. П. Кідиба, Я. Д. Пришляк, М. І. Дембіцький // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2015. — № 734 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 34— 36.