«ГЕЗАМТКУНСТВЕРК» ЯК ФОРМУЛА СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В БУДІВЛЯХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО

1
Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури Кафедра Основ Архітектури i Архітектурного Проектування

 Наукові відкриття кінця ХІХ – початку ХХ століття докорінно змінили світогляд та розуміння тонкої структури всесвіту. Нове світосприйняття було взаємопов’язанe з «ренесансом» в образотворчому мистецтві, музиці, театрі, архітектурі, філософії, a cинтез різноманітних мистецтв і мистецтв з наукою, філософією та релігією стали центральними у творчості чималої когорти митців fin de siècle. Це був час всеосяжної «культурної революції». Термін Gesamtkunstwerk вперше увів до вжитку представник німецького романтизму, філософ, теолог Карл Фрiдріх Трандорфф (1782–1863).  Німецький  композитор  і  теоретик  мистецтва  Вільгельм-Ріхард Вагнер  розвинув  цю  концепцію  в  есеях «Мистецтво  і  революція»  та  «Твір  мистецтва  майбутнього»  1849 року.  Саме  завдяки  працям  К. Ф. Трандорффа  та В. Р. Вагнера термін Gesamtkunstwerk став відомим y мистецьких i мистецтвознавчих колах. Своєрідним віддзеркаленням цих  синтетичних  ідей  став  розвиток  концепції  «архітектура  як  Gesamtkunstwerk»,  яку  втілювали,  створюючи  цілісні образи-будівлі  та  універсальні  простори,  архітектори  Філіпп Вебб  («Червоний  будинок»,  приватний  будинок,  Лондон, 1859–1860 pp.);  Вільям Берджес  («Будинок  Башта»,  приватний  будинок,  Лондон,  1875–1881 pp.);  Олексій Бекетов (приватний будинок, нині – «Будинок вчених», Харків, 1900–1901 pр.), Владислав Городецький, (приватний будинок, нині – «Будинок з химерами», Київ, 1901–1903 рp.). Tворча  універсальність  була притаманна  і  архітектору-художнику В. М. Покровському (1863–1924).  Aмплітуда його життєтворчості відзначена надзвичайним розмахом: архітектор-художник, дизайнер (декоратор), реставратор, керівник численних будівельних проектів, громадський діяч, викладач – професор Харківського технологічного інституту 1919–1922 років,  професор  Харківського  художнього  технікуму  1921–1924 років.  В. М. Покровському  була  властива важлива,  глибинна  риса  творчої  еволюції:  випускник  Імператорської  aкадемії  мистецв,  єпархіальний  архітектор Холмсько-Варшавської і Харківської єпархій, він став одним із найвизначніших майстрiв модерну в Українi. Iдея  «архітектура  як  Gesamtkunstwerk»  найвиразніше  віддзеркалилася  у  його  архітектурних  творах,  які  були створені під час активної проектної практики на теренах Слобідської України упродовж 1906–1915 років. Властивості «всеосяжного твору» були притаманні як його цивільній, так і культовій архітектурі, проте стаття зосерeджує увагу на громадських та житлових будівлях 1910–1915 років у Харкові та Сумах. В архітектурних формотворах архітектoр-художник  вдало  поєднує  технічнi  досягнення;  будівлі  вирізняються  архітектурною  «полістилістикою»,  гармонійним синтезом  різноманітних  видів  декоративно-ужиткового  мистецтва.  Кожна  із  цих  споруд  –  особлива,  але  між  ними можна  почути  внутрішню  риму  –  вони  є  архітектурно-художніми  образами.  Рівень  їх  естетичної  інтенсивності підкреслює висоту творчої думки В. М. Покровського, його міждисциплінарнe мислення у створенні всеосяжного твору.

[1]  Victoria and Albert Museum: Museum no. E. 66-1916. Webb Philip Speakman. Architectural drawing, London, 1859. 
[2]  RIBA: Collection 16707. The Building News. 1880. Source: Maurice Adams. Artists’ homes plate 1. London, 1883. 
[3]  Malakov D. Horodetsky. Vyklyk Budivnychogo. Grani-T, Кyiv, 2008, 176. 
[4]  State Russian Historical Archive. Fond 789, opis’ 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsy 4, 43, 60. 
[5]  Ibid. Fond 789, opis’ 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsa 47. 
[6]  Ibid. Fond 1343, opis’ 3, edinitsa sberezheniya 1743, stranitsa 48, 48 obratnaya, 49. 
[7]  MacCarthy F.: The Last Pre-Raphaelite. Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination. Faber and Faber, London, 2011, 38. 
[8]  Leibfreyd A. Yu., Polyakova Yu.Yu.: Kharkov. Ot Kreposti Do Stolitsy. Folio, Kharkov, 2008, 129. 
[9]  Toman R. Ed.: Romanesque. Architecture. Sculpture. Painting. Ullmann & Könemann.Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2007, 266. 
[10]  Ibid. 267. 
[11]  Ibid. 271. 
[12]  Ermakova S. O.: Vladimir i Suzdal. Veche, Moskva, 2008, 73–82, 90–100. 
[13]  Yasiyevich V. E.: Arhitektura Ukrainy na Rubezhe XIX–XX Vekov. Budivelnyk, Kyiv, 1988, 155. 
[14]  Toman R. Ed.: Romanesque. 338. 
[15]  Ibid. 286. 
[16]  Ibid. 279. 
[17]  Ibid. 306. 
[18]  Ibid. 307. 
[19]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R-820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294. 
[20]  Fedorova E. S.: Kak v Kaple Dozhdya. Labirint, Moskva, 2011, 175–176. 
[21]  Rozvadovskiy L. E. Vaterpas, 1995. N1, 42–45. 
[22]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R–169, opys 1, odynytsya zberezhennya 101. 
[23]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R–820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294, 336. 
[24]  Novaya Rossiya. Kharkovskaya ezhednevnaya gazeta. N147. 13 noyabrya 1919, 3. 
[25]  Grigoryev D.: Manuscript. Kharkivska Derzhavna Naukova Biblioteka, Kharkiv, 2014. 
[26]  Fahr-Becker G.: Art Nouveau. Könemann. Imprint of Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2004, 16. 
[27]  Ibid. 
[28]  Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia’s Silver Age. Thames & Hudson, London, 2008, 92. 
[29]  Fahr-Becker G.: Art Nouveau. 13. 
[30]  Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia’s Silver Age. 67. 
[31]  Lizan I., Novgorodov V. E., Leybfreyd A. Yu., Denisenko O. I.: Trehsvyatitelskaya Tserkov v Kharkove. Kharkov, 1999, 60. 
[32]  Ibid. 27. 
[33]  Pitateleva O. V., Lytvynenko Ya. V.: Lavrskyi Modern. Ornamenty Trapeznoyi Palaty i Tserkvy. Sofiya, Kyiv, 2014, 144.