ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМ У КОНКУРСАХ НА ЗАБУДОВУ ЦЕНТРУ КИЄВА 30–40-х рр. ХХ ст.

Автори:
1
Scientific Secretary of the Department of Plastic Arts Synthesis at National Academy of Arts of Ukraine

 У статті досліджено трансформації архітектурно-мистецького поля України 1930–1940-х років  та далі до середини 1950-х, під впливом зовнішніх факторів, зумовлених Другою світовою війною. За основу пошуків прийнято матеріали двох провідних конкурсів: на забудову урядового кварталу 1934–1935 років та відбудову Хрещатику 1944 року, як найбільш тенденційні та представницькі події у Київській архітектурі періодів “до» та “після» війни в означеному хронологічному інтервалі. 

У складних умовах сталінської диктатури, творчих пошуків та певної невизначеності, провідного значення набувають загальнодержавні архітектурні конкурси, як можливість з одного боку, діалогу у мистецьких колах, а з іншого – прямого делегування волі правлячих еліт. Починаючи від завдань на Палац робітників у Петрограді 1919 р. та Палац праці у Москві 1922−1923 рр., відкриті та закриті багатоетапні конкурси задавали вектор розвитку, визначали провідні акценти радянської архітектури та були надзвичайно важливим явищем, що виходило за межі вибору того чи іншого  проекту  під  конкретне  завдання  –  це  було  місце  синтезу,  створення  нової  стилістичної  доктрини  та затвердження вектору розвитку архітектури тих років. 

Дослідником взято за основу загальну подібність умов поля, в яких існувало архітектурно-мистецьке життя Києва 30-х і 40-х років ХХ ст.: підсилення вертикалі імперської влади, держзамовлення, репресії та декларування ідей правлячих еліт  напряму  через  засоби  монументальної  пропаганди.  Також  враховані  ідентичність  матеріально-технічних можливостей  та  подібний  склад  учасників.  Тим  часом  відслідковується  низка  важливих  закономірностей  поступової трансформації поля під впливом глобальних соціополітичних зрушень, спричинених Другою світовою війною.

Тенденційно трансформуються у бік певної лібералізації: 
1. Ставлення правлячих еліт до попередньої забудови та історичного досвіду загалом; 
2.  Соціально-містоформувальна  роль  центральної  частини  міста  та  зменшення  територіальних  бар’єрів  між 
елітою та пересічним населенням. Умовна гуманізація адміністративного центру; 
3.  Трансформація  монументальної  пропаганди  з  поступовим  відходом  від  героїзованого  масштабу  та  культу 
особистості;  
4. Повернення народних та необарокових мотивів в архітектуру як засіб національної ідентифікації та творчої 
самобутньої виразності. 

Відповідно, означені тенденції можуть бути за допомогою індуктивного методу екстрапольовані на широкий загал культурно-мистецького поля Києва та України середини 30–40-х років ХХ ст. (і далі до середини 50-х рр. ХХ ст.). 

 1. Hobsbawm,  E.  Introduction:  Inventing  traditions. [In]: The  Invention  of  tradition. Ed.  by E.  Hobsbawm  &  T.  Ranger. Cambridge.: Cambridge University Press., 1992. 
 2. Molokin А.: Architecture Of The USSR, 1935, 9, 11. 
 3. Bylinkin N Architecture Of The USSR, 1945, 11, 1. 
 4. Socialistic Kyiv, 1934, 1−2, 1. 
 5. Socialistic Kyiv, 1934, 3−4, 1. 
 6. Markovskyi A.: Urban Planning And Theoretical Planning, 2014, 51, 337. 
 7. Abyzov V,. Markovskyi A.: Srodowisko Mieszkaniowe [Housing Environment], 2015, 14, 94. 
 8. Markovskyi A.: Architectural Bulletin of Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014, 3, 56. 
 9. Erofaloff-Pilipchak B.: Architecture of Soviet Kiev. А+С, Kyiv, 2010. 
 10. Cherkes B.: National identity in the architecture of the city. Lviv Polytechnic, Lviv, 2008. 
 11. Kilesso S.: Design of the Kiev center in the prewar period [in] Kiev architecture. Кyiv, 1982. 
 12. Protocol of the meeting of the Kiev Provincial Committee of December 27, 1920 No. 95-a, p. 1 “On renaming a street or square in the city in memory of those killed at Perekop”. State Archives of the Kiev Region. F. P-1, op. 2, Ref. 9, arc. 99. 
 13. Gevrik T.: Lost architectural monuments of Kyiv, New York, 1987.  
 14. Yurchenko P.: Socialistic Kyiv, 1936, 5−6, 14. 
 15. Chmelnizki D.: Soviet Town Planning during the War, 1941–1945 [In]: A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940–1945". Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Dom publishers, Berlin, 2013. 
 16. Markovskyi A.: Modern Problems of Architecture and Urban Development, 2014, 35, 159. 
 17. Ryabushin A., Shishkina I.: Soviet architecture М. : Stroiizdat, Moscow, 1984.