У ПОШУКАХ ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ: ГЕОМЕТРІЯ МІСТА У ТРАКТАТАХ ПЛАТОНА, Т. МОРА, Т. КАМПАНЕЛЛИ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури

Статтю присвячено аналізу геометричних характеристик, містобудівної структури та архітектури утопічних  міст  та  держав,  а  також  їхнього  взаємозв’язку  з  соціальними  та  політичними  аспектами    у  трактатах Платона “Держава» та “Закони», Т. Мора “Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія» та Т. Кампанелли “Місто Сонця». Дослідження ідеальних міст-держав, описаних філософами-утопістами, часто зводиться до аналізу їхніх політичних та соціальних характеристик. Однак, розглядаючи досконалі моделі суспільного устрою, філософи заторкували усі сфери людського життя, тим самим показуючи їхню взаємозалежність та рівнозначність у процесі формування єдиної системи. Для їхніх трактатів характерна увага до геометричних характеристик міст та архітектури, з метою створення відповідних умов життя для мешканців, в яких вони могли б реалізовувати ті типи поведінки, які передбачало від них суспільство. Фрагментарні описи архітектури та планувальної структури міст призводять до низки неточностей та різних варіантів інтерпретації планування міста. 
Філософи-утопісти, апелюючи до історично-сформованих уявлень людства про ідеальне, описуючи планувальну структуру міст-держав,  використовували  правильні  геометричні  форми,  ідею  симетрії  та  центричності.  Формуючи  досконалі моделі  суспільного  устрою,  вони  послуговувались  архітектурою,  як  фоном  для  забезпечення  комфортного  та функціонального    простору,  який  відповідав  би  вимогам  ідеального  суспільства.  В  статті  представлено  розроблені авторами схеми міст-держав, відповідно до їхнього опису, а також проаналізовано та систематизовано інформацію щодо  геометричних  характеристик  міст,  публічних  просторів,  громадських  та  житлових  будівель,  що  описані  в трактатах філософів.  Так, у працях Платона, Т. Мора та Т. Кампанелли міста мають правильні геометричні форми (коло,  квадрат),  розбиті  на  рівні  за  площею  частини,  симетричне  планування  та  уніфіковані  житлові  та  громадські будівлі, – все це є важливим елементом досягнення утопічної моделі суспільства.

[1]  Chyutin M., 2006, Architecture and Utopian in the Temple Era (The Library of Second Temple Studies. Book 58), London: T&T Clark, p. 178.

[2]  English Oxford Living Dictionaries [online] – Available at: https://en.oxforddictionaries.com/definition/utopia     [Accessed 5 March 2019]. 

[3]  Eylers E., 2015, Thomas More’s “Utopia”: Amaurotum and the vision of a public life in RC2 International Conference on “The  Ideal  City:  between  myth  and  reality”,  Urbino  [online].  –  Available  at:  https://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/12/B2_Eylers.pdf?zbclid=... 20 February 2019]

[4]  Hradov H., 1968, Horod I Byt (Perspektyvy Razvytyia Systemy i Typov Obshchestvennykh Zdanyi), Moscow: Stroyizdat,  p. 30–36. 

[5]  More T., Kampanella T., 1988,  Utopiia. Misto Sontsia (Vershyny Svitovoho Pysmenstva, Tom 63), trans., Kyiv: Dnipro. 

[6]  Morrison T., Rubin M., 2014, Using Visualisation to Test Historical Utopian Cities on a Modern Audience in EVA London 2014: Electronic Visualisation & the Arts, ed. K. Ng, J. P. Bowen, S. McDaid, BCS, The Chartered Institute for IT, London, p. 177–183 [online] – Available at: https://www.academia.edu/7761471/Using_Visualisation_to_Test_Historical_...   [Accessed 15 February 2019]. 

[7]  Platon, 1994, Sobranye Sochynenyi V 4 Tomakh. Tom 4, trans. A. Ehunova, S. Kondratieva, S. Sheinman-Topshtein and others, Moscow: Mysl, p. 71–437. 

[8]  Platon, 2000, Derzhava, trans. by D. Koval, Kyiv: Osnovy. 

[9]  Savarenskaya T., 1984, Istoryia Hradostroytelnoho Іskusstva. Rabovladelcheskii I Feodalnyi Periody, Moscow: Stroyizdat, p. 77–80. 

[10]  Simoson A., 2016, The Size and Shape of Utopia in Bridges Finland Conference Proceeding, ed. E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, R. Sarhangi, Tessellations Publishing, Phoenix, Arizona, p. 65–70 [online]. – Available  at: http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-65.pdf?fbclid=IwAR22z...  [Accessed 2 February 2019].