CAUSES OF DESTRUCTION OF ARCHITECTURAL DETAILS MADE OF ALABASTER STONE (FOR EXAMPLE, THE GOTHIC CHURCH IN DROHOBYCH)

1
Національний університет "Львівська Політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектури та реставрації

У статті подано детальний опис стану збереженості унікального готичного алебастрового порталу парафіяльного костелу в Дрогобичі. Визначено положення порталу в плані костелу. Встановлено основні причини та наслідки руйнування алебастрового каменю. Опрацьовано та доповнено історичну довідку про фундацію порталу і зміни які відбулись під час відновлювальних робіт в ХХ столітті. Згідно з результатами проведених досліджень (мікроаналіз, візуальні спостереження, порівняння) встановлено родовище з якого постачали камінь для зведення порталу. Мікроаналіз відібраних зразків показав структуру і різновид алебастру, природній процес розчинення кристалів алебастру, складові частини цементних розчинів

Galy`k, V, 2017, Drogoby`cz`ky`j arxitektor ta redaktor "Gazety Naddniestransriej" Edmund Leon Ostoya Solecz`ky`j - suchasny`k i pry`yatel` Ivana Franka (do istoriyi vzayemy`n j spivrobitny`cztva), Drogoby`cz`ky`j krayeznavchy`j zbirny`k. Specz.vy`p.3., s.68-81

Isayevy`ch, Ya, Drogoby`ch u XVII–XVIII st. z dzherel pro pobut i kul`turu mis`kogo naselennya. Drogoby`cz`ky`j krayeznavchy`j zbirny`k. Drogoby`ch: Kolo, s. 198-207

Svy`nko, J,.M, Sy`vy`j, M,Ya, 2003, Geologiya: Pidruchny`k. K.: Ly`bid`, 480 s.

Ty`moshenko, L, 2003, Opy`s Drogoby`cha XIX st., Drogoby`cz`ky`j krayeznavchy`j zbirny`k. Vy`p.VII.  – Drogoby`ch: Kolo, s. 552-561

Buczek, M., Sodelnyk I, 2008, Archidiecezja Lwowska obrzadku Lacinskeiego. T. 1. Lwow, р.106-111

Gątkiewicz, F, 1903, Kościół w Drohobyczu, Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Wyższego Gimnazjum w Drohobyczu za rok szkolny. Drohobycz, р. 3-26.

Gątkiewicz, F, Z, 1906, Z archiwum Drohobycza, Zbiór przywilejów, aktów granicznych, lustracji, memoriałów ipt., Drohobycz, Nr XVII. – р. 49

Mściwujewski, М, V, 2018, Dwa miecze. Biuletyn  SPZD., Nr.22, Wrocław, р.3-4

Solecki Ostoja, E,L, 1884 – 1885, Nasze budowle pamiątkowe w Galicji. – ІІ: Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu (z 2ma litografiami). Wydawnictwo na cele dobroczynne samboskie. Nowa Serja illustrowana, wydawana nakładem i staraniem G. Kohna (Z zastrzeniem praw wydawcy i współpracowników). VIII Rocznik, Przemyśl, S. 131-140

Tadeusz, M, Trajdos, T,M, Zaucha, T, 2001, Drohobycz miasto królewskie i jego kościoły. Seria A Zeszet №-3.Warszawa, S. 58-61

Walczak, W, Lopatecki, K, 2013, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, tom 4, р.318

Zaucha, T, 1998, Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Sw. Krzyźa i Sw. Bartłomieja w Drohobyczu. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz. 1., T. 6.,  Kraków, S. 31-78.