РЕСТАВРАЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ НА ІСТОРИЧНОМУ ЦВИНТАРІ – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектури та реставрації

Історичні цвинтарі є невід’ємною складовою частиною культурного пейзажу кожного міста чи містечка, свідченнями ідеології і духовного життя свого часу. У багатьох населених пунктах України збереглися цвинтарі, які ми тепер називаємо історичними, і які вже сьогодні є потенційними пам’ятками та представляють інтерес для дослідників та шанувальників історії, архітектури, мистецтва. Три українських цвинтарі мають статус заповідників: Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник, Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» та історично-культурний заповідник “Кладовище на Зеленій вулиці" у Чернівцях. Цей статус має захищати їх від знищення та дає можливість проводити науково-дослідну роботу.  Отже цвинтарі у великих містах є пам’ятниками- музеями або можуть ними стати. Цвинтарі невеликих населених пунктів – містечок, селищ, сіл є меншими, зате, як правило вони є зразками, а властиво колекціями народної меморіальної пластики. 

Незалежно від розміру і статусу цвинтаря  в абсолютно ідеальному стані об’єкту на Україні нема. Кожен цвинтар вимагає безупинного догляду і впорядкування. Нажаль існує багато історичних цвинтарів які перебувають у винятково занедбаному і жалюгідному стані. Такі цвинтарі вимагають впорядкування і реставрації, як об’єкт в цілому, а також реставрації окремих зразків меморіальної пластики. 

Основним матеріалом на цвинтарі є все-таки камінь, трапляється також метал, дерево та інші матеріали, але камінь однозначно домінує. Нижче йдеться про реставраційну проблематику та методику роботи на історичному цвинтарі з меморіальними пам’ятками на прикладі дипломних робіт студентів кафедри Архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка» .

Коли мова йде про реставрацію меморіальної пластики історичного цвинтаря то історія склалася таким чином, що багато цих цвинтарів було частково або повністю зруйновано, знищено.  Меморіальна пластика таких цвинтарів часто стає частиною музейних колекцій, лапідаріїв, деколи приватних збірок, тощо. Такі об’єкти зазвичай потребують реставрації.

В статті конкретних прикладах показано основні проблеми з які зустрічаються при реставрації меморіальної пластики на історичному цвинтарі. Висвітлено методи та способи які були використані для усунення цих проблем. Так зокрема музей сакрального мистецтва ім. Антона Петрушевича Львівської єпархії УГКЦ. володіє великою колекцією кам’яної сакральної пластики і у 2016 і 2017 роках передає на кафедру Архітектури та реставрації ряд пам’яток для проведення реставраційних робіт. Це переважно були хрести з розп’яттям з і без предстоячих та фігури. Кожна з пам’яток була пошкоджена в інший спосіб і вимагала іншого підходу до реставраційних робіт.

В рамках дипломних магістерських робіт тема реставрації меморіальної пластики історичного цвинтаря розглядалася ширше ніж реставрація окремо взятого надмогильного пам’ятника. Декілька разів об’єктом реставрації виступав цілий цвинтар. А в рамках наукової роботи було  досліджено ареал поширення пам’яток Бруснівської каменярської школи та  накреслено алгоритм дослідження, і реставрації меморіальшої спадщини цієї школи. Подібну роботу в рамках магістерської дипломної роботи  було проведено на Новому єврейському кладовищі у місті Броди. Було проведено докладну і повну інвентаризацію цілого цвинтаря. Було досліджено характер і особливості меморіальної різьби, а також поліхромію та кольорову символіку мацев. Крім дослідницької роботи кожен зі студентів відреставрував по дві мацеви. І останньою з подібних робіт є дослідження цвинтаря на на Чернечій горі в селі Уневі, що поблизу міста Перемишляни. Під час дослідження було проведено інвентаризацію всіх об’єктів старої частини цвинтаря. Було відреставровано 2 надгробні плити. Ця робота ще не закінчена і вимагає продовження.

Виділимо ряд проблем з якими завжди стикаємося при реставрації меморіальної пластики не залежно від розміру, статусу, приналежності цвинтаря. Перша проблема з якою завжди стикаєшся і яку необхідно вирішувати це біоураження.  Наступною проблемою є механічні пошкодження. Наступна неприємна обставина є несприятливі кліматичні умови. Ми не можемо їх відмінити чи змінити, але ми можемо їх врахувати і звести до мінімуму. Проблемою тут можемо назвати брак належного догляду за об’єктами. Наступною проблемою є непрофесійна робота з каменем, як то малювання не властивою фарбою, доповнення чи склеювання невластивими матеріалами. І залишається ще сказати про просвітницьку діяльність. Якщо люди будуть усвідомлювати важливість, потрібність, цінність такого пам’яткового об’єктуяк історичний цвинтар, як частину своєї історії і пам’яті то проблема збереження буде вирішена

Bevz M., Stasyuk O. 2016. Restavraciya tvoriv my`stecztva z kamenyu. Vy`brani dy`plomni roboty` studentiv special`nosti «Restavraciya tvoriv my`stecztva z kamenyu». Magistry`, specialisty`, bakalavry`. Vy`puskny`ky` 2015 r. L`viv, «Rastr-7»

Bevz M., Stasyuk O. 2017. Restavraciya tvoriv my`stecztva z kamenyu. Vy`brani dy`plomni roboty` studentiv special`nosti «Restavraciya tvoriv my`stecztva z kamenyu». Magistry`, specialisty`, bakalavry`. Vy`puskny`ky` 2016 r. – L`viv, vy`davny`cztvo L`vivs`koyi politexniky`.

Derzhavni budivel`ni normy` Ukrayiny`. Rekonstrukciya, remont, restavraciya ob'yektiv nevy`robny`choyi sfery`: restavracijni, konservacijni ta remontni roboty` na pam'yatkax kul`turnoyi spadshhy`ny`,  DBN V.3.2-1-2004.

Kuzenko, P. 2008. Ukrayins`ke xrestorobne remeslo: istoriya ta xudozhni osobly`vosti.,  Visny`k DAKKKiM , Ky`yiv –  S – 69-73

My`cz`ko I. 1998. Svyatouspens`ka Lavra v Unevi (kinecz` XIII – kinecz` XX st.).  L`viv: Svichado

Mozdy`r M. 2009. Ukrayins`ka narodna memorial`na plasty`ka. L`viv: NAN Ukrayiny` Insty`tut narodoznavstva. 286   Domasłowski W. 2011.Zabytki kamienne I metalowe, ich niszczenie I konserwacja profilaktyczna. Toruń, wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikolaja Kopernika 

Lew S. 1967– Ludowy ośrodek kamieniarski w Bruśnie,  Rocznik Przemyski  t. XI,

Bevz M., Stasyuk O., 2016 Stone art works conservation. Selected graduated works of students of the specialty " Conservation of works of art made of stone". Masters, specialists, bachelors. Graduates in 2015 Lviv, "Raster-7",

Bevz M., Stasyuk O., 2017 Stone art works conservation. Selected graduated works of students of the specialty " Conservation of works of art made of stone". Masters, specialists, bachelors. Graduates in 2016 Lʹviv, vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky.

State building norms of Ukraine. Reconstruction, repair, restoration of objects of non-productive sphere: restoration, conservation and repair works on cultural heritage monuments (SBC В.3.2-1-2004.).

Kuzenko, P. 2008. Ukrainian handicrafts: history and artistic peculiarities., DAKKKIM Bulletin, Kyiv - P - 69-73.

Mytsko I. 1998. The Assumption Lavra in Univ (end of the 13 - the end of the 20th century). Lviv: Svichado

Mozdyr M. 2009. Ukrainian folk memorial plastic. Lviv: NAN Ukrayiny Instytut narodoznavstva. 286

Domasłowski W. 2011. Stone and metal monuments, their destruction and preventive maintenance. Toruń, a scientific publishing house of the university of Nicolaus Copernicus

Lew S. 1967. A folk stone center in Bruśnie, Rocznik Przemyski t. XI.