ШКОЛИ НАРОДНОГО ХРАМОВОГО БУДІВНИЦТВА, ТИПИ ТА ГРУПИ ЦЕРКОВ КАРПАТ

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури і реставрації

Встановлено, що сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат, у формах і сим­во­лах якої горяни виявили і зберегли загальноукраїнську спільність та яс­кра­ву регіональну специфіку, є історичним феноменом і найвищим вира­зом народної традиційної будівельної культури.

Дослідження показали, що в місцях, де зустрічається східний тип церкви із західним, відбувається синтез архітектурно-конструктивних рішень, який дає нові типи церков. Поява нових типів на українській етнічній території залежить від часу і місця такої зустрічі.

Поділ етнічної території українців Карпат за спільними та сталими архітектурно-конструктивними рішеннями церков показав наступне:

– тривала, впродовж століть, відірваність Закарпаття від Прикарпаття проявилася на архітектурі церков Закарпаття, силові чинники змінили характер будівництва, утворили складну топографію – появу чотирьох груп церков, які мають синтезовані архітектурні рішення на межах етнографічних груп;

– поширення українського населення на захід, знаходження його в оточенні польського і словацького етносів не тільки сприяло виробленню лемківського типу церкви, який зберігає цілісність за ознаками планування із загальноукраїнським, а й формує на об’ємному рішенні складну топографію з певних типів церков, які можна класифікувати як за архітектурними, так і етнографічними ознаками;

– найбільшу цілісність за архітектурно-конструктивними ознаками зберігають дерев’яні церкви, розташовані у межах історико-етнографічних районів Бойківщина, Гуцульщина; найяскравішими щодо груп церков є Лемківщина і Закарпаття. Особливо продуктивними є етноконтактні зони між Бойківщиною і Закарпаттям, Бойківщиною і Лемківщиною, Гуцульщиною і Буковиною. Це зони, де ми одержали найбільшу кількість архітектурних вирішень.

В цих зонах є підстави для виділення бойківсько-закарпатського, лемківсько-закарпатського, закарпатсько-мараморошського, гуцульсько-буковинського, покутсько-гуцульського типів церков.

В Карпатському регіоні ідентифіковано три школи народного храмового будівництва (бойківська, гуцульська, лемківська), в історико-географічному районі Закарпаття виявлені також й інші типи та групи церков. У межах історико-етнографічного масиву Бойківщини має­мо 2 типи та 3 групи церков, Гуцульщини – 1 тип, 1 групу, Лем­ків­щини – 8 типів; у межах історико-географічного району Закарпаття – 8 груп.

Церковна дерев’яна архітектура українців Карпат, у формах і сим­во­лах якої горяни виявили і зберегли загальноукраїнську спільність та яс­кра­ву регіональну специфіку, є історичним феноменом і найвищим вира­зом народної традиційної будівельної культури.

Brykowski, R. 1986. Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdańsk-Łódź.

Brykowski, R. 1995. Drewniana architecture cerkiewna na Koronych ziemiach Rzeczypospolitej. Warszawa

Chylyński, M. 1878. Locations of Rusin  in the Carpathian Mountains. Ethnographic notes.

Biweekly Scientific Magazine, No. 24.

Haas, M. 1866. Die Holzkirchen im Bisthume Szathmar. In: Mitteilungen der K.K.Central Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler. Wien

Kopernicki, J. 1889. O góralach Ruskich w Galicji. Zarys ethnographic. In: Zbiór wiadomości do Antropologii krajowej, t. 13. Kraków

Mokłowski, K. 1903. Ludowa Sztuka w Polsce: w 2 cz. Lwow

Mokłowski, T. 1914. Skit w Maniawie. ON the basis of research done in 1911. In: Reports by the Commission to the History of Art study in Poland, t. IX, z. III, IV, s. 434-450. Kraków

Myskovsky, V. 1880. Holzkirchen in den Karpaten. In: Mitteilungen der Kaiserlichköniglichen Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung Kunst- und Historischen Denkmäle, bd. 6, heft 2, s. 26-29. Wien

Reinfus, R. 1936. Etnograficzne granice Łemkowszczyzny. Ziemia, nr. 10-11, s. 240-253.

Reinfus, R. 1936. In the case of the Lemko-Boyko border.  Writer-Writer, No. 36, s. IX-X.

Reinfus, R. 1948. Łemkowie jako etnograficzna. A: Prace i Materialy Etnograficzne, t. VII, s. 77-210. Lublin

Sichynśkyj, V. 1940. Dřevěné stavby v Karpatské oblasti. Prague

Spis, T. 1912. Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Gali? Cyi. Lwow

Stiber, Z. 1935. Eastern border of Lemkos. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, No. 8, s. 246-248.

Udziela, S. 1884. Spreading of Lemkos. Wisła, No. 19.

Vavroušek, B. 1929. Cirkevni památky na Podkarpatské Rusi, Praha.

Vavroušek B., Wirtha Z. 1929. Kostel na dědině a v měs teteku, Praha.

Wagilewicz, J. 1841. Łemki - a small town in the Carpathian Mountains. Lwow

Załoziecky, W. 1926. Gotische und barocke Holzkirchen in the Carpathian region. Wien

Zapletal, F. 1923. Dřevěné chrámy juhokarpatských Rusínů. In: Podkarpatská Rus. Prague

Babi, Yu. Boyko church (an attempt to approach the issue of uprising and the development of architectural forms). 1939. Culture and Art, No. 1.

Boykivschyna: Historical and ethnographic research. 1983. Kiev.

Vagilevich, I. 1965. Lemkos are inhabitants of the Western Carpathian region. Folk Art and Ethnography, No. 4.

Varvoda, A. 1978. Church architecture of Lemkivshchyna. A: Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians. New York.

Volynets, O. 1969. Architecture of Lemkivshchyna. Q: Ukrainian calendar. Warsaw.

Volynets, O. 1978. Architecture of Lemkivshchyna. A: Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians, New York.

Gordinsky, S. 1969. Ukrainian churches in Poland. Their story, architecture and fate. Rome, vol. XXXIII.

Huzulschyna: Historical and ethnographic research. 1987. Kiev.

Dragan, M. 1937. Ukrainian wooden churches. Genesis and development of the form: At 2 vol. Lviv.

Transcarpathia in the Ukrainian ethnographic literature of the XIX century. 1989. Kiev.

Zalozetsky, V. 2003 Gothic and baroque wooden churches in the Carpathian temples. Bulletin of the Ukrzakhidproektrestavratsia, ch. 13, p. 177-231.

Karmazin-Kakovsky, V. 1975. The art of the Lemko Church. A: Proceedings of the Philosophy and Humanities Faculty. Rome.

Kovacovichova-Pushkareva, B., Pushkar, I. 1971. Wooden churches of the Eastern rite in Slovakia, B: Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik, Presov.

Krypyakevich, I. 1927. Medieval monasteries. Q: Notes of OSBM, Zhovkva.

Logvin G., 1957. Architecture of religious buildings (churches and bells). In: Essays on the history of architecture of the Ukrainian SSR. Pre-October period. Kiev.

Logvin G. 1999. Religious buildings in Ukraine. In: Ukrainians: In 2 vol., t. 2. Opishne.

Lyubchik, I. 2008. Ethnopolitical processes in Lemkivshchyna (90th years of the 19th and 30th years of the XX century): Author's research ... Candidate of historical sciences Ivano-Frankivsk

Makushenko, P. 1976. Folk wooden architecture of Transcarpathia (XVIII - early XX century). Moscow.

Mohitich, I. R. 1987. Public Buildings: Bells. Churches In: The folk architecture of the Ukrainian Carpathians of the XVth - XXth centuries. Kiev.

Mushink, M. 1988. Earth - People - History - Culture, t. 2. New York-Paris-Sydney-Toronto.

Pekar, AV 1977. Essays on the history of the Church of Transcarpathia: In 2 vol, t. II. Rome-Lvov

Reinfuss, R. 1969. Wooden churches in Lemkivshchyna. Q: Ukrainian Calendar, p. 80-96. Warsaw.

Reinfuss, R. 1978. Wooden churches in Lemkivshchyna. A: Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians. New York.

Syrokhman, M. 2000. Churches of Ukraine. Transcarpathia. Lviv.

Sichinsky, V. 1926. Boyko type of wooden churches in the Carpathians. Notes NTSh, t. CXLIV-CXLV.

Sichinsky, V. 1956. History of Ukrainian Art. Architecture: 2 t., T. 1. New York.

Taras, Ya. 1986. Monuments of architecture of Moldova (XIV - beginning of the twentieth century). Chisinau.

Taras, Ya. 1999. Lemko sacral architecture. In: Lemkivshchyna: Historical and ethnographic research: In 2 t., T. 1. Lviv.

Taras, Ya. 1999. Christian cross-layout churches in Hutsulshchyna. A: The History of Hutsulshchyna, Vol. IV. Lviv.

Taras, Ya. 2000. Genesis and the development of the cross-layout wooden church in Hutsulshchyna in the context of general-Ukrainian sacred construction. In: The spiritual heritage of Patriarch Joseph Slipy and contemporary problems of the development of Ukrainian science and culture, No. 1.

Taras, I 2006. Ukrainian sacral wooden architecture. Illustrated Dictionary-Directory. Lviv.

Taras, Y. 2007. The sacred wooden architecture of Ukrainian Carpathians: the cultural-traditional aspect. Lviv.

Taras, I. 2003. Sacral Architecture of Pokuttya. Cognitive notebooks, No. 3-4, p. 475-499.

Tarnovich, Yu. 1998. Illustrated History of Lemkivshchyna. Lviv.

Tivodar, M. 1995. Transcarpathia: Ethnic Thinking. Uzhhorod.

Tivodar, M. 1999. Ethnographic regions of the Ukrainians of Transcarpathia (based on the materials of the traditional culture of the second half of the XIX - the first half of the XX century.). In: Carpathia - Carpaccio, vp. 6. Uzhhorod.

Toronsky, O. 1860. Rusins - Lemkos. In: Halytska Zorya. Lviv.

Tselevich, Yu. 1886-1887. History of the Manyavsky Skeet, Part 1. Lviv.

Chebyanyuk, I. 1971. Introduction to the book of Kovachevichov-Pushkarev B., Pushkar I. Wooden churches of the Eastern rite in Slovakia. A: Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Swidnik, Preshov.

Shcherbakivsky, V. 1913. Churches in the Boykivshchyna. Notes of NTSh Lviv, t. CXIV.

Yurchenko, P. 1968. Wooden Architecture. In: History of Ukrainian Art: 6 vol, volume 3. Kyiv.