ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОМОДЕРНІСТСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ У ЛЬВОВІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Анотація. Різні фази процесу модернізації, котрий триває від ХVIII століття, стали також джерелом архітектурного розвитку, що пройшов кілька стадій осучаснення. Після періоду концептуалізації на межі ХІХ–ХХ століть можна виділити дві фази теоретично добре розроблених напрямки “модернізму” та “постмодерну». Однак, після вичерпання обидвома напрямками свого модернізаційного ресурсу, стали набирати популярності проектні прийоми, які отримали різну термінологічну детермінацію. Оскільки у всіх випадках ідеться про набір одних і тих самих прийомів, можна говорити про існування проблеми окреслення єдиного оптимального терміну, яким можна окреслити архітектуру на сучасній фазі модернізації. Врахувавши критику архітектурного формотворення періоду “високого модернізму” та недоліки “постмодерну”, будівлі такого характеру мають свою власну концепцію формотворення. В силу історичних обставин в архітектурі Львова всі фази модернізації мали вигляд коливання між крайностями – модернізму у вигляді радянського типового та неоконструктивістського проектування та постмодерною демодернізацією. Впродовж 2010 – х років тут відбувся стрімкий перехід до нової інтерпретації авангардних принципів у проектуванні і розвилась нова архітектурна мова, що потребує свого вивчення та кваліфікації.

Розглядається проблема термінологічного визначення сучасних об’єктів модерністської архітектурної мови на прикладі Львова. Визначається соціальні та культурні передумови і фактори, що вплинули на її формування. В цьому контексті аргументовано використання терміну неомодернізм, як поняття, що найбільш наближено до змісту розглянутих архітектурних явищ. Виділено два основні типи неомодерних об’єктів, що виникли у львівській архітектурі в цей період. Перший з них характеризується чіткою прямокутною геометрією, в якій архітектурний образ формується низкою композиційних нюансів. Другий тип львівських неомодерних об’єктів - це динамічні композиції, в яких мета створення харизматичного образу дещо переважає логіку суто функціональної морфології. Можна сказати, що подібного роду спроби інтерпретують архітектурну форму як “мову”, як це робили постмодерністи в минулому, але на відміну від останньої, ця “мова” створюється за допомогою авангардної візуальної культури, без натуралістичних та класичних пропозицій. Архітектура таких споруд - це своєрідний просторовий спосіб побудови пафосу, основними засобами якого є: великі масштаби, контрастний колір та пластична маса. Було визначено, що неомодернізм у ширшому соціокультурному сенсі можна віднести до: а) тенденції звільнення від впливу політичних та культурних інститутів (“істеблішменту”) та б) помірної критики лібералізму, як свого роду нової “примусової” ідеологічної системи поглядів. У львівському контексті, у першому випадку, варто відзначити важливе місце, яке місто відігравало у популярних виступах під час Євромайдану у 2013–14 роках,  розвинуту мережу організацій громадянського суспільства, відсутність в регіоні домінуючого впливу у великих випадках олігархічних діячів тощо. У другому випадку місто протягом усього  1990–2010 рр. місто було симбіозом ліберальної вітчизняної культури (толерантність до етнічних та мовних меншин, неоднорідна культурна спадщина тощо) та традиціоналістичних моделей колективної поведінки (масові релігійні ходи, регіональна етнографія тощо).

Jencks Ch. (1980) Late-Modern Architecture, Rizzoli, NY
Hays, K. M. (1988) Architecture Theory since 1968. Cambridge, MA: The MIT Press. p. 239–240.
Denker S. (1982) “De Stijl: 1917–1931, Visions of Utopia”. Art Journal. 42 (3): 242–246
Edwards O. (2006) “Refined Palette”. Smithsonian Magazine: April 29
Bauman Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge: Polity
Phillips A. (1994) On Flirtation Harvard: Harvard University Press, – p. 124
Beck, U., Giddens A. , Lash S. (1994) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Palo Alto: Stanford University Press
Chanqi H. (2012) Modernization Science: The princeples and methods of national advancement. Berlin: Springer Science & Business Media – p. 111
Larry J. R. (2007) Globalization and Everyday Life, London: Routledge – p. 57
Szyjkowska-Piotrowska A. 2016. Neo/modernism – philosophical awareness in art, Łódz: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Correia C.J. (2011) Modernism and Neomodernism. Notes on the nature of art. In Dichten und Denken. Perspectiven zur Ästhetik, ed. Tobias Dangel, Cem Kömürcü e Stephan Zimmermann., 113–128 .
Research Group for China Modernization Strategies (2006) China Modernization Report 2006: Social Modernization. Beijing: Peking University Press.
Vermeulen E. (1986) “van 't Hoff”. In Blotkamp, Carel (ed.). De Stijl: The Formative Years 1917–1922. trans. Loeb, Charlotte I.; Loeb, Arthur L. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp. 206–220.
Croker R. (2007), The Boomer Century, New York: Springboard Press p. 32, p. 124
Mizrakhi M. (2010) Gra yak atrybut postmodernyh komunikacij [Tekst]: avtoref. dys. kand. kul`turologiyi : 26.00.01 / Mizrakhi Mariya Vasyl`ivna ; Tavr. nac. un-t im. V. I. Vernads`kogo. - Simf.-19 s.
Escude C. 2006 Hacia un nuevo Medievo? El neomodernismo frente al conflicto global actual; Universidad del CEMA, Area de Ciencia Politica № 330, p. 3