АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

1
Національний університет "Львівська політехніка" Кафедра архітектури та реставрації
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині. Традиція українських дерев'яних церков є достатньо важливим та невід'ємним чинником у формотворенні їх типових взірців, зокрема, тридільного або хрещатого типів розпланування, висотно-просторового розвитку храмової структури, що завершується однією, трьома або більше банями. Їх форма (саме баневих завершень), переважно грушевидна, видовжена догори, півциркульна, пірамідальна або їх різновиди, творять властиво національний образ українського храму. Новаторство як сучасне втілення тієї ж традиції храмобудування в Україні та за її межами є своєрідним намаганням у новітні часи, під засобом форми конструкції та матеріалу- дерева, надати нове життя, нової інтерпретації усталеній традиції, як виявлення до неї поваги та пошани у втіленні, а не як певний спосіб її вульгаризації та спрощення. Ці два чинники- традиції та новаторства- виступають важливим підгрунттям для усвідомлення та ідентифікації феномену національної ідентичності образу української дерев'яної церковної архітектури і архітектури загалом, у просторі України і тих просторів, де перебувають і живуть українці, український етнос.

Vechersky V., 1994. On the question of national style in the architecture of Ukraine XVII-XVIII centuries. Architectural heritage of Ukraine. Vip. 1. National features of the architecture of the people of Ukraine / ed. V. Tymofienko. K., P. 102-113.
Gnidets R.B., 2007. Church architecture: modernity of tradition or avant-garde. Journal E. Architecture, construction, interior, art. - Lviv: Artservice, 3. P. 2-5.
Gnidets R. B., 2008. Wooden temple building in Ukraine: tradition and modernity. Construction of Ukraine. Research and production journal. Kyiv: Ukrarkhbudinform, 8. P. 26-32.
Gnidets R. B., 2009. Architecture of Ukrainian churches. Construction and form: textbook. manual., 2nd ed., ed. and ext. - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 144 p.
Gnidets R. B., 2015. National identity of architecture of Ukrainian churches in the tradition and innovation of their expression. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Architecture, 836, Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House. P. 168-174.
Wooden churches of the Carpathian region of Ukraine and Poland, 2001. Nomination. - Lviv: Gerdan Corporation. Pp. 3-35.
Dragan M., 2014. Ukrainian wooden churches. Genesis and development of forms: in two parts. / order. O. Savchuk. - Kharkiv: Savchuk O. Publishing House, 450 p.: 237 ill.
Zhuk R., 1991. Rhythmic features of the Ukrainian church. Sights of Ukraine. Popular science illustrated magazine. Kyiv, 4. P. 38-45.
Zalozetsky V., (Vienna, 1926), 2003. Gothic and Baroque wooden churches in the Carpathian region. / translation with him. I. Starosolsky. Bulletin of the Ukrzahidproektrestavratsiya Institute. - Lviv: Ukrzahidproektrestavratsiya Institute, 13. P. 177-231.
Lypka R., 2001. Tradition and modernity in the architectural work of Vladimir Sichinsky. Notes of the Shevchenko Scientific Society. Proceedings of the Commission on Architecture and Urban Planning. Volume CCXLI. Lviv. P. 432-448.
Sirohman M., 2016. Wooden church and bell towers of Transcarpathia. Popularscience publication. Slovakia - Ukraine, 188 p.
Taras Ya. M., 2006. Ukrainian sacred wooden architecture: dictionary-reference book. Lviv: IN NASU, 584 p.
Taras Ya., 2016. Essay on the history of Ukrainian wooden temple building. Current issues in research conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. Chelm-Lviv. P. 276-313.
Taras Ya., 2017. Ethnocultural and political influences of neighboring ethnic groups on the level of preservation of national identity in the sacred architecture of Ukrainians in the Carpathians. Current issues in research conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. Chelm-Lviv, 9. P. 272-286.
Ustinovich Y., 2007. Between East and West. Modern sacred architecture of the Christian border in Poland. Journal E. Architecture, construction, interior, art. - Lviv: Artservice, 1-2. Pp. 2-6.
Shevtsova G., 2007. Wooden churches of Ukraine. - Kyiv .: Grani-T, 375 p.
Atlas of wooden structures (Munich, 1978), 1985 / transl. with him. N. Alexandrova. - M .: Stroyizdat, 272 p., Ill.
Buxston D., 1988. The wooden churches of eastern Europe: Antroductory survey. - Cambridge: Cambridge Press. P. 187-196.
Kurek J., 2006. Ancient churches of Ukraine and northern Russia - construction, form, conservation problem. Sacred architecture in the decoration of the place. Collected work edited by E. Przesmycka. Lublin. Р. 73-81.
Misztal B., 2017. Wooden domes. Warsaw: Wyd-wo Naukowe PWN SA. P. 57-67.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-65741-7