АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПАС А. ЗАЕРА-ПОЛО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища

У статті розглядаються тенденції сучасної архітектури, викладені в дослідженнях архітектурного критика Алехандро Заера-Поло та його команди. Створений ними інструмент отримав назву „Інтерактивна карта сучасної архітектури”. «Еволюційне дерево» Чарльза Дженкса (схема архітектури 20 століття) справило значний вплив на цей інструмент. Інтерактивна карта стала загальновизнаним інструментом для вивчення та порівняння методів роботи та стилістичних особливостей, що виявляються в роботі сучасних архітекторів з усього світу. Функціональність карти Заера-Поло протягом п'яти років вивчалася автором цієї статті під час навчання майбутніх архітекторів на кафедрі проектування архітектурного середовища Національного університету "Львівська політехніка". Ці експертизи дозволили сформулювати низку пропозицій щодо вдосконалення обох - структури цієї карти та методології її створення. Зазначається, що інтерактивна карта є потужним інструментом для здобуття студентами знань з дисципліни „Сучасні концепції проектування архітектурного середовища”. Передбачається, що ця карта може стати прототипом діаграми «Сучасний стан сучасної української архітектури» у майбутньому.

Jencks, Charles. 1985. The language of post-modern architecture / Translated from English by A.V. Riabushin … - Moscow. Stroyizdat.
Cherkes, B.S., Linda, S.M. 2010. Modern architecture. The last third of the XX - early XXI centuries: a textbook. Lviv: Publisher Lviv Polytechnic.
Jencks, Charles. 2000. Jencks' theory of evolution, an overview of 20th Century architecture. [online] The Architectural Review / 12 July 2000 by Charles Jencks archive. Available at: ˂https://www.architectural-review.com/archive/jencks-theory-of-evolution-...˃. [Date of reference 26 March 2021].
Arch:speech. News. 2017. Modern architecture map: 7 directions, 181 bureaus [online] Arch:speech / 09.06.2017. Available at: ˂https://archspeech.com/article/karta-sovremennoy-arhitektury-7-napravlen...˃. [Date of reference 27 March 2021].
Alejandro Zaera-Polo & Guillermo Fernandez Abascal. "Architecture's "Political Compass": A Taxonomy of Emerging Architecture in One Diagram" 16 Dec 2016. ArchDaily. Available at: <https://www.archdaily.com/801641/architectures-political-compass-a-taxon.... [Date of reference 26 March 2021]. ISSN 0719-8884
Arch:speech. News. 2017. An interactive map of the directions of modern architecture has been launched [online] Arch:speech / 05.12.2017. Available at: ˂http://archspeech.com/article/zapushhena-interaktivnaya-karta-napravleni...˃. [Date of reference 26 March 2021]