ІДЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКУТРИ НАЦІОНАЛЬНО ДЕТЕРМІНОВАНОГО ІСТОРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО, ПОЛЬСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО НАРАТИВІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Стаття присвячена проблематиці тлумачення об’єктів архітектурної спадщини, в контексті постійного збільшення їх кількості та розширення їх типологічного спектру, що веде до загрози релятивізації поняття «цінності»; в зв’язку із цим, виникає необхідність розширення формулювання категорії цінності тих чи інших об’єктів спадщини. Одним із досі не задіяних ресурсів, у цьому контексті, може вважатись поняття ідентичності, розуміння якої потребує теоретичної кваліфікації.

В рамках цих пошуків, у статті розглядається ідеологічні аспекти архітектури національно детермінованого історизму ХІХ століття. На прикладі українського, польського та російського наративів простежено роль пафосу Ідеальної Батьківщини та конструювання психологічної прив’язаності до середовища тої чи іншої новопосталої нації. Здійснено аналіз концептуальних засад, які лягли в основу творення всіх трьох ідентичностей та були пов’язані із специфікою зміни феодальної парадигми на модерну у регіоні Сх. Європи. Запропоновано принцип оціночної диференціації цього виду спадщини залежно від властивих кожній з них символічних ідеалів, трансльованих тою чи іншою конструкцією національної ідентичності.

Dovey K. 2009, Becoming Places: Urbanism / Architecture / Identity / Power, London, Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203875001
Jokilehto J. 2008, The idea of conservation: An overview. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858-1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, - p. 1000-1015.
Lamprakos M. 2014, Riegls "modern cult of monuments" and the problem of value.
https://doi.org/10.1353/cot.2014.0011
Chang. Time, -r. 418-435
Orzechowski S. 1919, Polskie dialogi polityczne. Biblioteka pisarzy Polskih. Krakow, - S. 231
Vale L. 1992, Architecture, Power, and National Identity, New Haven Yale University Press.
Adzhemohlu D., Robinson Dzh. 2016, Why Nations Fail; The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Kyiv, Nash format. -S.105
Hrynchenko N. 2001, History of censorship institutions in Russia in the first half of the XIX century, Tsenzura v Rossyy. Ystoryia y sovremennost. Sb. nauch. tr. №. 1., S.- Petersburg., - S. 15-46
Zaionchkovskyi P. 1959, Kyryllo-Mefodyevskoe obshchestvo. - M., - S. 149 - 159.
Zoryn A. 1996, Ideology of «pravoslavyia-samoderzhavyia-narodnost»: reconstruction experience, Moscow, Novoe lyteraturnoe obozrenye, № 26. Moscow, NLO, - S. 86-87, 92-101.
Krychevskyi, V. 1914, Understanding of Ukrainian style, Siaivo Ch. 3. Kyiv, S. 89-91
Smit E. 1994, National identity, Kyiv, Osnovy.
Skavronskyi P. 2020, 3 maia 1791. The constitution that became a revolution. [online] Novaia Polsha. [Available at:] <https://www.novayapolsha.pl/article/3-maya-1791-konstituciya-stavshaya-r... [Accessed 15 August 2020]
Frankiv R. 2019, The people and power in Halych as a example of the "Byzantine Republic", Halych : Collection of scientific works. - №. 4. - S. 82-94
Cherkes B. 2008, National identity in architecture of the city, Lviv Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika».