ЖИТТЯ І СМЕРТЬ НОВИХ МІСТ

1
PhD architecture, Associate Professor, Department of Architecture of buildings and structures Institute of Architecture and Art
2
Науково-дослідний інститут геодезії та картографії

У статті розглянуті питання архітектурного генезису, стрімкого втілення, реалії розвитку, життя і вмирання нових радянських міст, як необхідна попередня умова нашої спроби зрозуміти і, можливо, вирішити деякі ключові проблеми сучасної тенденції деградації містобудівного середовища радянського періоду. Це також важливі загальносвітові урбаністичні питання - повернення соціальної структури і архітектурного вигляду нових міст. Закони, за якими жили міста раніше - не працюють. На сучасному етапі містобудівна наука набула великий арсенал архітектурних засобів для формування середовищної діяльності. Створення життєвого оточення, яке задовольняло б високім матеріальним і духовні потребам людини і стимулювало розвиток особистості і суспільства в цілому, - предмет посилених пошуків сучасних соціологів, містобудівників і архітекторів. Але це не відображено в законодавчій базі нових пострадянських країн. Необхідна правильна постановка проблеми, яка може дати нам найбільш чітке розуміння змін, що відбуваються в даний час в людській природі і соціальному порядку, дозволить глибше аналізувати містобудівні рішення при проектуванні нових поселень. Вони яскраво демонструють наскільки вразливе і тимчасово будь-яке суспільство, цивілізація, держава або економічний уклад. Для архітектури і містобудування настав час дослідження, багатостороннього аналізу, наукових висновків, пошуку нових ідей в проектуванні нових міст. Основні питання, які треба ставити архітекторові: будувати нові міста; наскільки важким це може виявитися; які основні чинники впливають на їх виникнення і успішне здійснення; який повинен бути підхід до проектування і розвитку сучасним містом. Досвід радянського будівництва показав, що стійкі в розвитку і соціально життєздатні міста, є рідкісним явищем. Економіка породила поєднання функціонального ставлення до простору і перспективного ставлення до часу. Необхідно гнучке збереження і використання простору, яке виникло в зв'язку з появою корпорації, міського інституту, наділеного правом змінювати з часом рід своєї діяльності. Міста зберігаються завдяки ухопленим перспективам і пристосуванню до обставин, які вдається використовувати в своїх інтересах.

DBN 360-92**, 2000. Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements. - К.:Ministry of Regional Development of Ukraine, P.100;
Didyk V.V., Pavliv А.P., 2006. Urban planning: pidruchny'k. - Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, P.412;
Vadimov V.М., 2003. Methodological bases of ecological and town-planning development of riparian urbanized territories (in the conditions of Ukraine): Abstract of the dissertation. : 18.00.01 / Publishing House of Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv: Scientific World, P.37;
Kharytonova А., Shuldan L., Shtendera A., 2018. «Problems of architecture and urban plenning of new cities (on the example of the city of Aktau (Shevchenko)». The Electronic Jornal - number 17, D-r 2018, Osijek, Croats Faculty of Civil Engineering, p.21-29;
Kharytonova А., Kramarenko М., 2019. «Features of urban development at sea settlement». Sborny'k nauchnyirh trudov «Problems of Theory and History of Architecture of Ukraine Issue 19, Odessa: Institute of Architecture and Art: ODABA. p. 83-91.
Тimokhin V.А., 2004. Harmonization of the evolutionary dynamics of urban planning systems:
Abstract of the dissertation : 18.00.01 / Publishing House of Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv: Scientific World, Р.34.
What does America's newest city look like? [online]. Available at: <https://uainfo.org/blognews/1529803396-kak-vyglyadit-samyy-novyy-gorod-a... >. Date of reference 14.09.2020
City planning [online]. Available at: <https://lentachel.ru/news/2017/10/04/arhitektor-iz-ameriki-rasskazala-ka... >. Date of reference 14.09.2020
Johnstown [online]. Available at: <https://www.bbc.com/russian/features-38000427>. Date of reference 14.09.2020
Kazakhstan. Abandoned cities of Kazakhstan [online]. Available at: <https://www.nur.kz/1778460-zabrosennye-goroda-kazahstana.html >. Date of reference 14.09.2020
Pripyat [online]. Available at: <https://funtime.kiev.ua/where-to-go/pripyat >. Date of reference 14.09.2020