МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектури та реставрації
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

Висвітлено методологічні аспекти роботи архітектора в історичному середовищі, розкрито сучасні тенденції та процеси трансформації архітектурно-містобудівної структури історичних міст. Розглянуто та проаналізовано три основні підходи до їх відтворення та трансформації, що їх використовувано на теритирії Східної Європи в другій половині ХХ століття. Розкрито поняття центральної частини історичного міста як структурної одиниці міста та описано методику локалізації його межі. Також аргументовано важливість розуміння межі центральної частини історичного міста для збереження історичної архітектурно-містобудівної спадщини та які переваги можемо отримати за комплексного підходу до його регенерації. Висвітлено основні вимоги до відтворення та розвитку забудови центральних частини історичних міст дотримання яких дасть можливість стратегічно підійти до розвитку міста та його забудови, та мінімізувати кількість нових дисгармонійних об’єктів в історичному середовищі. Охарактеризовано архітектурно-містобудівні принципи відтворення та розвитку забудови кварталів центральних частин історичних міст, які ґрунтуються на спадкоємному розвитку, та допускають застосування сучасних архітектурно-будівельних новацій у конструктивному, інженерному та архітектурному вирішенні забудови. Охарактеризовано способи розвитку планувальної структури історично сформованого центру, підхіди до його трансформації та обґрунтовано переваги розроблення комплексного проекту регенерації центральної частини історичного міста, який повинен ґрунтуватись на результатах проведених досліджень під час розроблення історико-архітектурного опорного плану, передбачати можливе відтворення втраченої вуличної мережі, а відтак і розмірів кварталів, способу забудови кварталів, об’єктів історичної забудови (зокрема висотних домінант), місця та способи розміщення нової забудови, визначати наявні будівлі, які потребують реконструкції та передбачати гармонізацію великогабаритної дисгармонійної забудови. Розкрито програмний підхід до реконструкції окремих секторів історичної забудови.

Andreev L.V., 1982. Fundamentals of the reconstruction of the historic city. Course of lectures. M .: ed. MARHI, 53 p.

Bunin A.V., Savarenskaya T.V., 1979. "History of urban planning art", vol. I, M .: Stroyizdat, 445 p.

Bevz M.V., 2004. Methods of identification and verification of different time elements of the planning and spatial system of the historic city (on the example of the city of Belza). Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture. № 505, p. 350-360.

Biegański P. & Kalinowski W., 1986. Warszawa. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 537-580.

Goncharenko M.E. 2005. Construction in the historical environment of the city. An attempt at analysis. in: Theory and history of architecture and urban planning. Kyiv: NDITIAM, p. 209.

Gorbyk V.O., Kot SI, 1990. On the issue of coverage of historical towns and villages in the "Collection of historical and cultural monuments" // Research of the history of small and medium-sized cities of Ukraine in the context of further development of historical local lore. - Chernihiv, village 53-62.

Gutnov A.E., 1984. Evolution of urban planning, M .: Stroyizdat, 247 p.

Jamiołkowska J. & Kurzątkowski M., 1986. Lublin. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 277-304.

Kalinowski W., 1986. Sandomierz. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 421-436

Krzyżanowski L., 1986. Gdańsk. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 95-120.

Kornecki М., 1986. Lanckorona. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 261-276.

Krupiński A., 1986. Tarnow. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 477-496.

Latour S. & Orlińska H., 1986. Szczecin. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 437-460.

Przyłęcki M., 1986. Olesnica. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 341-356.

Vedenin Yu.A., 2004. Fundamentals of the geographical approach to the study and preservation of cultural heritage // Heritage and modernity. Information collection., Issue. 12. - Moscow: Institute of Heritage, p. 5-10.

Vechersky V.V., 2003. Heritage of urban planning of Ukraine: theory and practice of historical and urban monuments of conservation research of settlements - K .: NATIAM, 558 p.

Irrigator K.A. , 2012. Cultural heritage and its impact on the development of the regions of Ukraine / Nauk.red. L.G. Rudenko. - Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. 208 s.

Savostina L.E., 2012. The order of accounting for immovable objects of cultural heritage. Realities and prospects // Proceedings of the Research Institute of Monument Protection., Vol. 7. - Kyiv: Phoenix, p. 322-335.

Sushchinskaya M.D., 2010. Cultural tourism: textbook. allowance. - SPb .: Izd-vo SPbGUEF, 128 s.

Shevtsova A.O., 2014. Creative strategies of urban development: the essence of the concept and approaches to its understanding // Ukrainian Geographical Journal. № 2, p. 39-43. https://doi.org/10.15407/ugz2014.02.039

Yasinsky M.R., 2014. Regeneration of the historically formed planning structure of the quarters of the central part of small towns of Western Ukraine. Problems of research, preservation and restoration of historical fortifications № 6, p. 70-77.

Yasinskyy M., 2016. Regeneration of historic residential blocks in small city centers of Western Ukraine. Budownictwo i Architektura Vol.15, № 2., pp. 87-100. https://doi.org/10.24358/Bud-Arch_16_152_12

Yasinskyi М.R., 2018. Reproduction of residential blocks in central parts of small historic Towns: Author's ref. Ph.D. of Architecture. Lviv: Lviv polytechnic National Univercity, 303 p

Zarębska T., 1986. Kalish. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 161-184.

Żurawski J., 1986. Kazimierz Dolny. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce Odbydowa i konserwacja. Tom-1. Miasta historyczne., pp. 185-212.

List of historical settlements of Ukraine (cities and towns) [Electronic resource]. - Access mode: - http: // www.heritage.com.ua/

Specifics of coverage of monuments of architecture and urban planning of historical cities in the "Collection of monuments of history and culture of Ukraine" [Electronic resource]. - Access mode: http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA