СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МОРФОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВОГО ВЧЕННЯ І ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ У ТЕОРІЇ МІСТОБУДУВАННЯ

Автори:
1
Кафедра містобудування, Національний університет "Львівська політехніка", Львів

Визначено та охарактеризовано основні етапи становлення морфології як наукового вчення. Аналіз літературних джерел показав, що морфологія упродовж свого розвитку впевнено переросла статус важливого розділу в біології, ставши самостійною і пройшовши всі етапи становлення, характерні для будь-якої наукової галузі. Процес становлення пов’язаний з описом досліджуваних об’єктів та розробленням на його основі теорій, спрямованих на виявлення характерних ознак, пояснення властивостей і практичного їхнього застосування.
Варіативність еволюції матерії, різноманітних способів наукового пояснення та множинність методологічних підходів до визначення поняття “форма” зумовили порівняльний аналіз категорійного аналогу “морфологічного” у філософії. У філософії розуміння форми зводиться до семантичної єдності (цілісності) розрізнених речей, зміст яких відображений у фігурах на визначеній матеріальній основі (субстраті).
Окреслено проблеми визначення поняття “форма” в теорії містобудування та урбаністиці, зумовлені різним його трактуванням та змістом, який варіюється залежно від поставлених завдань і співвідношення з іншими галузями знань. В одних дослідженнях (екологічних, економічних та ін.) форму розуміють як зовнішній вигляд та обриси визначеної матеріальної дійсності, а в інших (переважно в працях філософського, соціологічного, культурологічного спрямування та ін.) – як зовнішнє вираження певного змісту. Не менш дискусійною залишається проблема визначення поняття “урбаністична форма”, що здебільшого застосовується для опису фізичних характеристик елементів міста. Також через можливість пізнання форми в межах композиції та високий рівень її наукової розробленості в теорії містобудування сформувався погляд розглядати форму як суб’єктивну категорію. У цьому дослідженні форму слід трактувати як об’єктивну характеристику зовнішнього виразу матеріально наявного предмета. Тому прийнято, що форма міста – це виражальна риса міста, якій притаманний певний комплекс морфологічних значень та їхніх формальних показників. У містобудуванні в контексті вивчення морфології міста форму слід розглядати як характеристику двовимірної моделі фіксованої частини території міста з усіма наявними будівлями та спорудами.

Arystotel. Metafyzyka: Soch. : v 4-kh t. B. : V. F. Asmus, 1976. M. : Mыsl, T.1.
Bakhtyn, M., 1987. Lyteraturno krytycheskye staty. M. : Khudozhestvennaia lyteratura.
Biskub, I. P., 2014. Linhvistychna katehoryzatsiia : vid Arystotelia do IMAL (isolating-monocategorial-associational language). Studia philologica, 3, s. 11-18.
Dyka, O. M., 1975. Morfolohyia. Bolshaia medytsynskaia entsyklopedyia. M. : «Sovetskaia эntsyklopedyia».
Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : V 7 t., 1982-2012. B : O. Melnychuka, hol. red. K. : Naukova dumka.
Kanaev, Y. Y., 1970. Hete kak estestvoyspytatel. L. : Lenynhradskoe otdelenye yzdatelstva «Nauka».
Klochek, H., 2007. «Khudozhnii svit» yak katehorialne poniattia. Slovo i Chas, 9, s. 3-14.
Mala hirnycha entsyklopediia : V 3 t, 2004-2013. V. : V. S. Biletskyi, red. Donetsk : Donbas.
Meien, S. V., 2010. Pryntsypы morfolohycheskykh yssledovanyi v paleobotanyke. Lethaea rossica, 3, s. 95-108.
Meier, K. Y., 1958. Morfohenyia vыsshykh rastenyi. M. : Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta.
Mykulynskyi, S. R., red. 1972. Ystoryia byolohyy s drevneishykh vremen do nachala KhKh veka. Akademyia nauk SSSR, YYET AN. M. : Nauka.
Rappaport, A. H., 2000. K ponymanyiu arkhytekturnoi formy. Doktor ysk. NYYTYAH.
Remyzova, E. Y., 2016. Khudozhestvennye metody arkhytekturnoi kompozytsyy : Uchebnoe posobye po vypolnenyiu praktycheskykh zadanyi. Kh. : KhNUSA.
Reshetov, O. O. ta Stezhko Z. V., 2013. Klasychna teoriia rozvytku. Dialektyka. Naukovi zapysky, 13, s. 156-159.
Symonov, Yu. H., 2005. Heomorfolohyia. S.-P. : Pyter. Slovnyk ukrainskoi movy: V 11 tomakh (SUM-11), 1970-1980. V.: I : K. Bilodid, hol. red. K. : Naukova dumka.
Tararoev, Ya. V., 2009. Arystotelevskaia ontolohyia kak «ontolohycheskaia paradyhma» klassycheskoi fyzyky y kosmolohyy.
Epistemology & Philosophy of science, XXI (3), s. 122-137.
Tymonyn, A. K., 2001. Rol morfolohyy v botanyke. [online] Homolohyy v botanyke : opyt y refleksyia, s. 10-17. Dostupno za adresoiu : <herba.msu.ru/russian/symposium/2001/morpho/timonbot.rtf> [Data zvernennia 02 serpnia 2019].
Shcherba, S. P., Shchedrin, V. K. ta Zahlada O. A., 2004. Filosofiia. V : S. P. Shcherby, red. K. : MAUP.
Entsyklopedycheskyi slovar, 1890-1907. Entsyklopedycheskyi Slovar F. A. Brokhauza y Y. A. Efrona [online] S.-P. : Brokhauz-
Efron. Dostupno za adresoiu : <http ://www.vehi.net/brokgauz/index.html>. [Data zvernennia 02 serpnia 2019].
Yudkin-Ripun, I., 2006. Do rekonstruktsii ukrainskoi «filosofii zhyttia». Studii mystetstvoznavchi, 1 (13), s. 7-16.
Yudkin-Ripun, I., 2011. Khudozhni kody v morfolohii kultury : opys tekstiv i deryvatsiia sensiv. Kulturolohichna dumka, 3, s. 8-17.
Besussi, E., Chin, N., Batty, M. and Longley, P., 2010. The structure and form of urban settlements. In : T. Rashed and C. Jürgens, et al., edss. Remote sensing of urban and suburban areas, p. 13-31.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4385-7_2
Curdes, G., 2015. Spatial organisation of towns at the level of the smallest urban unit. 10.13140/RG.2.1.2094.9841.
Dempsey, N. and an., 2010. Elements of Urban Form. In : M. Jenks, C. Jones. Dimensions of the Sustainable Cities, 2. L. : Springer, p.21-51.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8647-2_2
Encyclopedia Britannica, 2012. Encyclopedia Britannica Online. [online] London : Encyclopedia Britannica (UK). Available at : <https ://www.britannica.com/> [Accessed 02 August 2019].
Handy, S., 1996. Methodologies for exploring the link between urban form and travel behavior. Transportation Research : Transport and Environmen, D 2 (2), p. 151-165.
https://doi.org/10.1016/S1361-9209(96)00010-7
Huggett, R. J., 2007. Fundamentals of Geomorphology. Third edition. London and New York : Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203947111
Kropf, K., 2009. Aspects of urban form. Urban Morphology, 13 (2), p. 105-120.
https://doi.org/10.1057/udi.2008.10
Lutz, P.L., 2002. The Rise of Experimental Biology : An Illustrated History. Totowa, NJ : Humana Press.
Marr, D., and Nishihara, H., 1978. Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London, 200, p. 269-294.
https://doi.org/10.1098/rspb.1978.0020
McElvenny, J., 2018. August Schleicher and Materialism in 19th-Century Linguistics. Historiographia Linguistica, 45 (1-2), p. 133-152.
https://doi.org/10.1075/hl.00018.mce
McLaughlin, P., 2002. Naming biology. Journal of the History of Biology, 35 (1), p. 1-4.
https://doi.org/10.1023/A:1014535811678
Szemerényi O. J. L., 1996. Introduction to Indo-European Linguistics. [e-book] Oxford University Press : Clarendon Press.