Випуск 1, 2008

У цьому номері

(29 статей)

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління

Державна служба

Місцеве самоврядування

Економічна політика і фінанси