Особливості відновлення історичної пам’яті українського народу у контексті аналізу досвіду постсоціалістичних країн