Проблема сутності людини та причини її девіантності у європейській філософській традиції