Сецесія в сучасному світі: ризики і загрози для України