Нормативно-правове забезпечення боротьби з незаконними збройними формуваннями в Україні

DG.
2022;
: cc. 96 - 111
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано питання визначення незаконного збройного формування (далі – НЗФ), визначено зміст проблем, які потребують правового вирішення для боротьби з НЗФ. Окреслено систему нормативно-правових актів України та ключових міжнародно-правових актів,  пов’язаних ыз терроризмом,  фінансу- ванням терроризму, наголошено на окремих їх недоліках. Вказано на важли- вість прийняття міжнародно-правового акту про визнання Російської Федерації (далі – РФ) державою-агресором для притягнення її до правової відповідаль- ності, а також визначення на національному та міжнародному рівні окупацій- них адміністрацій РФ у Донецькій та Луганській областях терористичними організаціями.

 1. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом EST № 90 ратифікована Законом України № 2990-ІІІ від 17.01.2002 р. URL : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/994_ 331#Text.
 2. Женевська      Конвенція     про   поводження      з    військовополоненими           від 12.08.1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
 3. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 4. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] Закон України № 2341- ІІІ від 05.04.2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
 5. Мазур Є. Право проти терору: що дасть Україні закон про визнання “ДНР” і “ЛНР” терорганізаціями. URL : https://24tv.ua/pravo_proti_teroru_shho_dast_ukrayini_ zakon_pro_viznannya_dnr_i_lnr_terorganizatsiyami_n536997.
 6. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму № 149-IV ратифікована Законом України від 12.09.2002 р. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_ 518#Text.
 7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 5-те вид., переробл. та доповн. / за ред. М.І. Мельника та М. І. Хавронюка. – К. : Юрид. Думка, 2008, 1216 с.
 8. Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Наказ Державної служби фінансового моніторингу № 183 від 07.10.2010 р. URL : https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/ BlackList Full.pdf.
 9. Притягнення за тероризм. Верховний суд дав роз’яснення щодо “Л/ДНР” URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2519183-pritagnenna-za-terorizm- verhovnij-sud-dav-rozasnenna-sodo-ldnr.html.
 10. Про боротьбу з тероризмом. . Закон України № 638-IV від 20.03.2003 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 638-15#Text.
 11. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Закон України № 1207-VII від 15.04.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text.
 12. Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЕС. Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. URL : https://www.pard.ua.
 13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України № 361-IX від 06.12.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text.
 14. Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків. Постанова Кабінету Міністрів України  № 92 від 18.02.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/92-2016-%D0%BF#Text.
 15. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Постанова Кабінету Мінстрів України № 622 від 22.08.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D0%BF#Text.
 16. Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламенту Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Постанова Верховної Ради України № 129–VIII від 27 січня 2015 р. [URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19#Text.
 17. Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні. Указ Президента України № 53/2019 від 05.03.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text
 18. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Закон України № 2268-VIII від 18.01.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2268-19#Text.
 19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” Указ Президента України № 555/2015 від 24.09.2015 р. (не чинний). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/555/2015#Text.
 20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р.  “Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні”: Указ Президента України № 341/2015 від 16.06.2015 р. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/341/ 2015#Text.
 21. Рекомендації FATF: міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності системи протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL. URL : https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round %20FATF.pdf.
 22. Солдатенко М., Солдатенко Д. Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо “геноциду”. URL : https://www.eurointegration. com.ua/articles/2022/03/17/ 7136140/.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => ATDPVItSNyVXakl_FF8nROD67x9Q6y7WEw_SSWpHnVs [:db_insert_placeholder_1] => ATDPVItSNyVXakl_FF8nROD67x9Q6y7WEw_SSWpHnVs [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:28647;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 09:20:07.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679898007 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).