Підхід до оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад

DG.
2022;
: cc. 13 - 25
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто застосування методики бенчмаркінгу для оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад. На цій основі зроблено порівняння результативності управління розвитком міських тери- торіальних громад, які належать до основних промислових центрів Львівської області. У дослідженні взято до уваги три групи показників, які характери- зують економічні, екологічні і соціальні сфери міських територіальних громад. Зауважено, що такого оцінювання дають змогу виявити недоліки в управлінні розвитком територіальних громад і можуть бути використані для майбутнього моніторингу змін управлінських компетентностей їхнього керівництва.

 1. Венцель В., Герасимчук І., Онищук І. Аналіз фінансових показників 872 ОТГ у розрізі 24 областей : рейтинг за 2020 рік // Децентралізація. 17 берез. 2021 р. URL : https://decentralization.gov.ua/news/13358
 2. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О. Про оцінювання ефективності публічного управління територіальними громадами  //  Публічне  урядування.  2022.  №  29(1). С. 42–51. DOI : https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-6
 3. Довкілля Львівської області : статистичний збірник / за редакцією С. Зи- мовіної. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2020. 138 с.
 4. Зелінський С. Управління територіальними громадами по-новому // Місцеве самоврядування. 2020. № 9. URL : https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/ september/issue-9/article-110834.html
 5. Паспорт Львівської області. Львівська обласна рада. URL : https://lvivoblrada.gov.ua/about-the-council/pasport-lvivskoji-oblasti
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №75. від 30.03.2016 р. URL : zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16.
 7. Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” : Закон України №2102-IXвід 24.02.2022 р. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2102-20#Text
 8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській  області в  2020  році.  ЛОДА.  2021.  URL :  https://mepr.gov.ua/files/docs/ EkoMonitoring/2021/regional/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%B D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF% D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D 0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2 0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
 9. Ahmad I., Ahmad Sh. Effect of Managerial Skills on the Performance of Small– and Medium-Sized Enterprises : A Case Study in Pakistan // The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021. Vol. 8. Issue 4. P. 161–170. DOI : 10.13106/jafeb. 2021. Vol. 8. No. 4.0161.
 10. Dzhengiz T., Niesten E. Competences for Environmental Sustainability : A Systematic Review on the Impact of Absorptive Capacity and Capabilities. Journal of Business Ethics. 2020. 162(3). P. 881–906. DOI : 10.1007/s10551-019-04360-z
 11. Laasch  O.,  Conaway  R.  N.  Principles  of  responsible  management  :  Glocal sustainability,               responsibility,                      ethics.       Mason       :      Cengage,        2015.      URL      : https://www.researchgate.net/publication/327100670_Principles_of_Responsible_Manage ment_Glocal_Sustainability_Responsibility_Ethics.
 12. Roszyk-Kowalska G. Chosen methods and tools for measuring managerial competencies // Journal of Human Resource Management. 2016.Vol. XIX. No 2. P. 57–62. URL : https://www.researchgate.net/publication/311981469_Chosen_methods_and_tools_ for_measuring_managerial_competencies.