Зв’язки з громадськістю у системі стратегічних комунікацій Збройних Сил України як типова модель комунікації у публічному управлінні

DG.
2022;
: cc. 57 - 70
1
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості зв’язків з громадськістю у системі стратегічних комунікацій Збройних Сил України, визначено їх роль та місце з позиції публічного управління. Проаналізовано основні компоненти функціонування системи стратегічних комунікацій у країнах-членах НАТО. Акцентовано увагу на стандартах та політиці стратегічних комунікацій НАТО. Обґрунтовано основні завдання та напрями стратегічних комунікацій у Збройних силах України у контексті реформування воєнної сфери та забезпечення ефективності курсу з набуття Україною членства у НАТО,  зокрема в частині оптимізації координацiї між суб’єктами стратегічних комунiкацій на всiх рiвнях упрaв- ління та взaємодії, синхронізaції спiльних зусиль в iнтересах цiлей і зaвдань ЗСУ, удосконaлення нормaтивно-прaвової бaзи щодо імплементації стандaртів НАТО у функціонувaнні ЗСУ.

  1. VKP 10-00(49).01. Doktryna zi stratehichnykh komunikatsii.  (2020). Kyiv.
  2. Popova, T. V., Lipkan, V.A. (2016). Stratehichni komunikatsii: slovnyk / za zah. red.V. A. Lipkana. K. : FOP O. S. Lipkan. 416 р.
  3. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 02 veresnia 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy” : Ukaz Prezydenta Ukrainy №555/2015      vid   15    veresnia      2015    r.    URL    :    ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 555/2015#Text
  4. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku “Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy” : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 121/2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text
  5. Salnikova, O. F., Kushnir, V. O., Chernobai, O. Yu. (2019). Rozbudova systemy stratehichnykh komunikatsii: dosvid NATO. Investytsii: praktyka ta dosvid. No. 21. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2019/15.pdf
  6. Chernenko, T. V. (2015). Priorytety derzhavnoi informatsiinoi polityky v umovakh hibrydnoi viiny. Stratehichni priorytety. No. 4 (37). Рр. 83–90.