Механізми державного управління у сфері сімейної політики: організаційно-правовий аспект

Автори: 
Л. Пасєка

Досліджено організаційну та правову складові механізмів державного управління у сфері сімейної політики України. На основі аналізу чинної нормативно-правової бази та практики застосування управлінських механізмів та інструментів виявлено основні правові та організаційні прогалини у системі державного управління цією сферою. Показано найважливіші напрями та окреслено шляхи правового і організаційного удосконалення механізмів державного управління державної сімейної політики України.

 1. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 475-XIV від 05.03.1999 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Про Концепцію державної сімейної політики [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 1063-14 від 17.09.1999 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 3. Про Програму «Українська родина» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 14.03.2001 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 4. Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 19.02.2007 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 5. Про Концепцію Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 р. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 325-р від 31.05.2012 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 6. Державний комітет статистики України. Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні у 2010 році // Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_2/627/d-626874/7z- docs/1.pdf.
 7. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 — 2012 рр. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів № 1089 від 29.07.2002 р. — Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua.
 8. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України № 2811-XII від 21.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 5. — Ст. 21.
 9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України № 1768-ІІІ від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2000. — № 35. — Ст. 290.
 10. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам : Закон України № 2109-ІІІ від 16.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2001. — № 1. — Ст. 2.
 11. Про схвалення Концепції демографічного розвитку на 2005 — 2015 рр. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 724-р від 08.10.2004 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 12. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 879 від 24 червня 2006 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 13. Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1849 від 27.12.2006 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
 15. Щодо напрямків соціальної підтримки сім’ї в контексті реалізації демографічної політики в Україні [Електронний ресурс] : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/940.
 16. Петрина К. Д. Зміни політики соціального захисту: світовий досвід / К. Д. Петрина // 2025 рік: нові демографічні виклики для України [Електронний ресурс] : матер. кругл. стол. — К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2011. — Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/mass_media/20110420055106.pdf.
 17. Дошкільні навчальні заклади [Електронний ресурс]. — К. : Держкомстат, 2011. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ osv_rik/osv_u/dz_u.htm.