Умови та чинники модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України

Автори: 
М. Кравченко

Визначено умови та чинники успішного проведення модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України. Зазначено, що основними серед умов та чинників успішного проведення модернізації є: провідна роль держави з одночасним узгодженням участі суспільства та держави в модернізаційних процесах; модернізація економіки; систематичний діалог, довіра і взаємодія між державою, роботодавцями, громадськими організаціями та окремими громадянами; роз’яснювальна робота; орієнтація на тенденції соціальної політики європейських держав; системність заходів модернізації; оперативність здійснення проголошених заходів. Здійснено аналіз окреслених умов і чинників.

  1. Модернізація країни — наш стратегічний вибір [Електронний ресурс] : Послання Президента до Верховної Ради України від 07.04.2011 р. — Режим доступу : http://president.gov.ua/news/19738.html.
  2. Економіка України: модернізація та стратегія у післякризовий період [Електронний ресурс] : матер. кругл. стол. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/439.