Забезпечення балансу влади між бургомістромі радою громади у федеральній землі Бранденбург

Автори: 
М. Янишевський

Досліджено владні відносини між бургомістром і радою громади та механізм їх збалансування. Проведено класифікацію та аналіз критеріїв, які визначають співвідношення статусу і ролі головних муніципальних органів в управлінні громадою на прикладі федеральної землі Бранденбург. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення моделі внутрішньої організації влади в територіальних громадах України.

 1. Організація та функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах [Текст] : наук. розроб. / авт. кол. : О. Д. Лазор,
 2. Х. М. Кохалик, І. П. Шелепницька [та ін.] ; за наук. ред. О. Д. Лазор. — К. : НАДУ, 2009. — 44 с. Кохалик Х. Досвід становлення і розвитку комунального самоврядування в Німеччині та можливість його адаптації в містах України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Кохалик Христина Миронівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : [б. в.], 2011. — 20 с.
 3. Buß A. Das Machtgefüge in der heutigen Kommunalverfassung [Text] /A. Buß. — Baden-Baden: Nomos, 2002. — S. 54.
 4. Schrameyer M. Das Verhältnis von Bürgermeister und Gemeindevertretung [Text] / M. Schrameyer. — Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2006. — S. 155.
 5. Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 9 [Text]. — 2009. — Juli. — GVBl. I/09. — № 14. — S. 326 ; Zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. 2013. — Dezember. — GVBl. I/13. — № 38.
 6. Ergebnisse der Wahlen der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bürgermeister [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.wahlen.brandenburg.de/bmwahlen.
 7. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18 [Text]. — 2007. — Dezember. — GVBl. — S. 286.
 8. Schumacher P. Innere Kommunalverfassung: Der Bürgermeister /P. Schumacher, J. Augustesen, N. P. Benedens [and so on] // Kommunalverfassung des Landes Brandenburg [Text] : Kommentar. — Wiesbaden : Kommunal- und Schulverlag, 2009. — S. 5.
 9. Buß A. Das Machtgefüge in der heutigen Kommunalverfassung... — S. 58.
 10. Schumacher P. Innere Kommunalverfassung: Der Bürgermeister... — S. 5.
 11. Schrameyer M. Das Verhältnis von Bürgermeister und Gemeindevertretung... — S. 179, 180.
 12. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg... — S. 286.
 13. Schumacher P. Innere Kommunalverfassung: Der Bürgermeister... — S. 5.
 14. BGH Urteil v. 16.11.1978, AZ.: III ZR 81/77, DVBl [Text]. — 1979. —S. 514.
 15. Schumacher P. Innere Kommunalverfassung: Der Bürgermeister... — S. 3.
 16. Schmidt T. I. Kommunalrecht [Text] / T. I. Schmidt. — Tübingen: Mohr Siebeck, 2011. — S. 144.