Випуск 18/19, 2017

У цьому номері

(10 статей)

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління