Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади

Автори: 
З. Надюк, У. Безкоровайна, Р. Неділько

Досліджено стан Інтернет-представництва громадських організацій середнього медичного персоналу в розрізі областей України. Проаналізовано відображення діяльності таких громадських організацій на офіційних сайтах УОЗ/ГУОЗ і/або облдержадміністрацій. Детальніше розглянуто діяльність громадського об’єднання «Львівська обласна асоціація медичних сестер» (ГО «ЛОАМС») як типового представника таких організацій. На основі проведеного аналізу зроблено висновки щодо інформаційної взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади загалом та у медичній сфері зокрема.

  1. Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я : Наказ МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0033282-00.
  2. Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33: Наказ МОЗ України № 928 від 02.06.2016 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0928282-16.
  3. У Берліні створили німецько-українську асоціацію медсестер — посол. URL : https://www.unian.ua/society/1243261-u-berlini-stvorili-nimetsko-ukrajin... tsiyu-medsester-posol.html.
  4. Львівська обласна асоціація медичних сестер. URL : http://loams.com. ua/loams.
  5. Статут Львівської обласної асоціації медичних сестер. URL : http://loams .com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Statut-LOAMS.pdf.
  6. Там само.
  7. Словник церковно-обрядової термінології. URL : http://slovopedia. org.ua/43/53402/293995.html.
  8. Що таке катехізис? URL : http://www.harnazvistka.com /chitannya/ dopysy/202-shcho-take-katekhizis.