Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення. Обґрунтовано, що проблеми, які існують в освітній сфері, потрібно вирішувати комплексно відповідно до реалізації державної політики в освітній сфері.

  1. Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996) [in Ukrainian].
  2. Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi. (2019) [in Ukrainian].
  3. Pro osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  4. Pro zagalnu serednyu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  5. Pro vyschu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  6. Pro doshkilnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  7. Pro pozashkilnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  8. Pro profesiyno-tehnichnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  9. Pro zagalnu serednyu osvitu…
  10. Ibid.
  11. Pro povnu zagalnu serednyu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
  12. Lysyak, L. V., Dubovska, O. V. (2019). Udoskonalennya mehanizmu finansovogo zabezpechennya zakladiv zagalnoyi serednyoyi osvitu v Ukraini. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z =34 89 [in Ukrainian].