Зарубіжний досвід надання державної підтримки розвитку потенціалу відсталих і депресивних територій