Асертивність як складова культури демократичного врядування