Економіка, підприємництво, менеджмент

Науковий журнал «Economics, Entrepreneurship, Management» започаткований у 2014 році.

Включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.

Журнал «Economics, Entrepreneurship, Management» згідно з ліцензійним договором № 594-09/2015 входить до Російського індексу наукового цитування (Российский Индекс научного цитирования, РИНЦ) http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56364

Також журнал зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus) (У702/193/2016), занесений до бази даних «Наукова періодика України».

 Публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.23939/eem

Виходить 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20323-11123Р.

Мова видання: англійська

Основні програмні цілі журналу: дослідження проблемних питань сучасних фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

Засновник: Національний університет «Львівська політехніка»

Видавець: Національний університет «Львівська політехніка»

Редакційна колегія журналу «Economics, Entrepreneurship, Management» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.