Деякі аспекти оцінки точності в лінійних мережах

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Дослідження статті [15] були розроблені для точності оцінки точкових координат на основі суворого поширення помилок. Виведено замкнуті аналітичні вирази для матриць коваріації, що відповідають 2D та 3D випадкам координатних визначень. На рисунках 1 та 2 наведено розподіл точності для двох прикладів вищезгаданих 2D та 3D випадків.

1. Вергасов В.А. и др. Вычислительная математика. -М., 1976. -230 с. 2. Демидович Б.П., Марон А.И. Основы вычислительной математики. -М.: Наука, 1970 - 664 с. 3. Кузьмин И.И., Сергеев Г.А. Теория математической обработки геодезических измерений. - М.: Военное издательство, 1987. — 271 с. 4. Большаков В.Д., Гайдаев П.А. Теория математической обработки геодезических измерений. - М., 1977. 5. Справочник геодезиста / 2-е изд. Большаков В.Д., Левчук Г.П., Багратуни Г.В. и др. - М„ 1975. 6. Мышкис АД. Лекции по высшей математике. - М, 1969. 7. Moritzh. Advenced Physical Geodesy. 1980. 8. Mueller 1.1. Intemetional GPS Geodinamics Service.GPS bulletin. 4(1) 1991. 9. Langley R.B. Communication links for DGPS. GPS World. (5). 1993. 10. Langley R.B. The Federal Radionavigation Plan. GPS World.(3).1992. 11. Аквис M.A., Гольдберг В.В. Тензорный анализ. - М.: Наука, 1969.

  1.  Кочин Н.Е. Векторний анализ и начало тензорного анализа. - М.: Наука, 1965.
  2. В. Hofmann-Wellenhof Н. Lichtenegger, J. Collins, Global Positioning System. Theory and Practice. Springer-Verlag Wien New York. 1992. 14. R.A. Horn, C.R. Johnson , Matrix Analysis. Cambridge University Press: Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney. 1986. 15. Абрикосов О.А., Кравцов O.M. Про один підхід до визначення координат пунктів у локальній системі за даними GPS-вимірів. Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва / Збірн. наук, праць наук.-техн. конф. - Львів, 1999. - С. 34 - 37. 16. F. Sanso. An exact solution of the rototranslation problem // Photogrammetria, 1973. - V. 29. - Pp. 203 - 216. 17. G.H. Schut, Formation of strips from independent models // Photog- rammetric Engineering, 1968. - V. 34. — Pp. 690- 695.