До питання визначення ексцентриситету фазового центра антени GPS-приймача

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний Університет "Львівська політехніка"

Розроблено методику визначення ексцентриситету фазового центру антен GPS-приймачів, яка дає можливість вносити поправку в GPS-вимірювання за розбіжність фазового центру антени з її віссю обертання. Ця методика підвищує точність і вдосконалює процес обробки GPS-вимірювань.