Еволюція ландшафту Рахівських гір

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті розглянута спроба ретроспекції палеоландшафтів Рахівських гір - північно-західній частині Українського Мармароша, що базується на літературних джерелах. В результаті виділені такі етапи розвитку ландшафту: прамармарошскій, раннеміоценовий, позднеміоценового, пліоценовий, плейстоценовий і голоценових. Прамармарошскій-пліоценовий палеоландшафтів - сформувався геологічний фундамент, який впливає на сучасну ландшафтну структуру різноманітністю петрографічного складу порід.Протягом позднепліоценового-плейстоценового етапу сформувалися деякі риси сучасної ландшафтної структури, пізніше модифіковані заледенінням. Голоценових період розвитку палеоландшафтів - і надалі до його сучасного стану - характеризується зростаючій антропогенної трансформацією ландшафту.

1. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичном периоде. -К: Наук, думка, 1982. - 136 с.

2. Божук Т.1. Плейстоценовий етап ландшафтогенезу Рахівських гір // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матер, міжнар. конф., 14 - 18 жовтня 2002 р. - Т. II. - Рахів, 2002 -С. 217 - 222.

3. Брукс К. Климаты прошлого. - М.: Изд-во иностр. лит., 1952. — 358 с.

4. Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. - Львов: Вища школа, 1976. -Ч. 7. - 200 с.

5. Габинет.М.П., Кульчицкий Я. О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. - Львов: Вища школа, 1977. - Ч. 2.219 с.

6. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат / Под ред. В.В. Глушко, С. С. Круглова. М.: Недра, 1971. - 392 с.

7. История геологического развитияУкраинских Карпат /Подред. О. С. Вялова и др. - К.: Наук, думка, 1981. - 180 с.

8. Козий Г.В. История флоры и растительности Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - С. 5-15.

9. Козій Г.В. Розвиток рослинності Українських Карпат у пізньольодовиковий післяльодовиковий період за даними спорово-пилкового аналізу // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. біол., геогр. і геол. - Львів, 1968. - Вип. 4. - С. 58 - 62.

10. Круглое С.С. О влиянии Мармарошского кристаллического массива на развитие Флишевих Карпат // Геология Советских Карпат. - К: Наук, думка, 1984. - С. 105 - 114.

11 Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. - Львів: Літопис, 1997. - С. 165 - 174.

12. Миллер Г.П. Структура, генезис и вопросы рационального использования ландшафта Черногоры в Украинских Карпатах. Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Львов, 1963. - 23 с.

13. Тектоника Украины / Под ред. С.С. Круглова, А.К. Цыпко. - М.: Недра, 1988. - 254 с.

14. Ткачук Л.Г., Гуржий Д.В. Раховский кристаллический массив (Карпаты). - К.: Изд-во АН УССР, 1957. — С. 17-18.

15. Флинт Р.Ф. Ледники и палеогеография плейстоце­на / Пер. с англ. А.И. Медянцева. - М.: Изд-во иностр. л-ры, 1963. - 576 с.

16. Цисъ П.М. Геоморфологія УРСР. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1962. - 224 с.

17. Цысь П.Н. О древнем оледе­нении Карпат // Доп. та повідом. Львів, ун-ту. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1955. - Bun. 4. - 4.2. - С. 6- 8.