Колокація з умовами у цифровому моделюванні рельєфу

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто теоретичні питання побудови цифрових моделей рельєфу з використанням коллокаціонной моделі. Вказується, що математі¬ческіе залежності колокації і методу Крайгінга ідентичні. Звернуто увагу на основні проблеми цифрового моделювання рельєфу на основі коллокаціонной моделі.

1. Аронов В.И. Методы построения карт геолого-геофизических признаков и геомет­ризация залежей нефти и газа на ЭВМ. — М.: Недра, 1990. - 301 с.

2. Бурштинсъка Х.В. Порівняльний аналіз побудови цифрових моделей рельєфу з використанням апроксимаційних функцій // Міжвід. наук.-техн. зб.: Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2001. - Вип. 61. - С. 137 - 148.

3. Бурштинсъка Х.В., Заяць О.С. Дослідження точності побудови цифрових моделей рельєфу на основі картометричних даних // Вісник геодезії і карто­графії. - 2002. - № 2. - С. 26 - 32.

4. Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд. - Пер. с англ. - Л.: Недра, 1980. - 360 с.

5. Девис Дж. Статистика и анализ геологических данных. — Пер. с англ. — М.: Недра, 1977. — 571 с.

6. Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов. - М.: Недра, 1968. - 437 с.

7. Мориц Г. Современная физическая геодезия. - Пер. с англ. - М.: Недра, 1983. - 392 с.

8. Хромченко А.И. Кривая пересеченности и корреляционная функция рельефа // Рельеф земли и математика. - М.: Мысль,1967. - С. 50 - 71.

9. Щеглов В.И. Практические методы Крайгинга. - М., 1989. - 51 с.

10. Watson G.S. Smothing and interpolation by kriging and with splines // J. Mathematical Geology. - 1984. - № 6. - P. 601 - 615.