Метод фільтрації впливу випадкових чинників на результати обробки висотних кінематичних мереж

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Розроблено методику обробки висотних кінематичних мереж, які дозволяють частково нейтралізувати впливу другорядних факторів (антропогенних, температурних, гідрологічних) на остаточні результати обробки вимірювань. Виконані дослідження дозволили істотно вдосконалити і розширити можливості методики обробки висотних кінематичних мереж.

1. Третяк К.Р. Обробка висотних кінематичних мереж // Вісн. геодезії та карто­графії — К., 2001. - № 1. - С. 9—15.

2. Третяк К.Р. Порівняння ефективності двох методів обробки висотних кінематичних мереж // Вісн. Рівненськ. держ. техн. ун-ту. - Рівне, 2001. - № 1(8). — С. 247 - 257.

3. Третяк К.Р. Теоретичне обгрунтування методики обробки висотних кінематичних мереж / Збірн. наук. пр. Західн. геодезичн. тов-ва (Присвячений професійному святу працівників геології, геодезії і картографії та 10-й річниці з дня утворення Західного геодезичного товариства). - Львів: Ліга-Прес, 2002. - С. 100- 103.