Оцінка точності цифрової моделі рельєфу та її використання в моделюванні

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглядається питання визначення точності цифрових моделей рельєфу і його значення для оцінки міри ризику при прийнятті рішень на їх основі. Показана необхідність визначення і обліку навіть невеликих погреш¬ностей в ЦМР. На конкретному прикладі показана можливість застосування методу Монте-Карло для оцінки похибки похідного шару ухилів земної поверхні.

1. Круглов І. Геоінформаційний аспект організації державного земельного кадастру України // Мат. міжнар. конф. “Інженерна геодезія та кадастр у народному господарстві”. - Львів - Жешув. - 1998. - С. 85 - 93.

2. Aronoff S. Geographic Information Systems: A Management Perspective. - Ottawa: WDL Publications, 1989. - 294 p.

3. Gerard B. M. Heuvelink. Error Propagation in Environmental Modelling. Taylor & Francis, 1998. - 127 p.

4. Hutchinson,M.F. 1989. A new procedure for gridding elevation and stream line data with automatic removal of spurious pits // Journal of Hydrology: 106, P. 211 - 232