Особливості ландшафтного знімання і кадастру в межах родовищ корисних копалин

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто особливості польової ландшафтної зйомки і кадаста в районах розробки родовищ корисних копалин. Представлені основні діагностичні ознаки для виділення і картографування гірничодобувних антропогенних комплексів: відвалів, кар'єрів, відстійників і ін. На їх основі розроблено серію спеціальних кадастрових бланків.

1. Геренчук К.І., Раковсъка Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. - К.: Вища шк., 1975. - 217 с.

2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. - М.: Высш. шк., 1991. - 365 с.

3. Ковальчук 1.П. Регіональний еколого-гео- морфологічний аналіз. - Львів: Інститут українознавства, 1997. - 440 с. 4. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. - К, 1993. - 152 с.

5. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. - Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1974. - 202 с.

6. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. Рассказ об антропогенных комплексах. - М.: Мысль, 1978. - 88 с.

7. Польове ландшафтне знімання гірських територій: Навч. посібник. - Вид. друге /Г.П. Міллер. -К: ІЗМН, 1996. -168 с.