Спроба визначення вертикальної рефракції за миттєвими змінами температури повітря

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний Університет "Львівська політехніка"

Показана можливість визначення вертикальної рефракції за миттєвим коливань температури, які якісно і кількісно еквівалентні коливань температурних градієнтів.

1. Мороз О., Островська О. Основні положення теорії флуктуаційного методу визна­чення аномальної вертикальної рефракції / Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб­ництва. — Львів, 2002. — С. 110 — 120.

2. Островський А.Л., Мороз А.И. Теория и практика флуктуационного метода определения вертикальной рефракции / Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - М., 2000. -№ 3. - С. 11-29.