Статистичне моделювання дослідження залежності між еродованістю рільничих сільськогосподарських угідь та кутами нахилу

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

За допомогою методів математичної статистики досліджено кореляційний зв'язок між еродування охорних сільськогосподарських угідь і крутизною схилів в районах Львівської області. У разі повної лінійної кореляційної зв'язку побудовані прямі регресії.

/. Процик М.Т., Зазуляк П.М., Гавриш В.І. Дослідження кореляційного зв’язку між еродованістю та кутами нахилу на прикладі сільськогосподарських угідь Львівської області //Матеріали ІХ-Ї Міжнар. конф. ім. акад. М. Кравчука (16 - 19 травня 2002 р., Київ) / : НТУУ "КПІ”2002 - С. 449 — 450.

2. Процик М., Зазуляк П., Гавриш В. Дослід­ження залежності між еродованістю сільськогосподарських угідь та кутами нахилу на прикладі Львівської області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.36. наук, праць. - Львів, Ліга - Прес, 2002. - С. 291 - 294.

3. Длин А.М. Математическая статистика в технике. - М.: Советская наука, 1949. - 224 с. 4. Романовский В.И. Примене­ние математической статистики в опытном деле. - М.-Л.: Гос. изд-во тех.-теор. литературы, 1947. -247 с.