Сучасні можливості врахування вертикальної рефракції під час топографічного знімання електронними тахеометрами

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто можливості обліку вертикальної рефракції при топографі¬ческой зйомці електронними тахеометрами.
На основі даних експериментальної мережі показано, що зйомка ведеться в основному при нестабільній стратифікації атмосфери, коли рефракція, влія¬ющая на вимірювання кутів нахилу, буває негативною.
Тому сумарна поправка за кривизну Землі і рефракцію (f) в преви¬шеніі матиме такий вигляд: f = К + р

1. Неумывакин Ю.К., Халугин Е.Н., Кузнецов П.Н., Бойко А.В. Геодезия. Топографи­ческие съемки. — М.: Недра, 1991. - 317 с.

2. Інструкція з топографічного знімання у масш­табах 1:5000, 1:2000, 1:1000, то 1:500. ГКНТА — 2.04-02-98 (видання офіційне, виправлене та доповнене). -К, 1999.

3. Войтенко С.П., Могильний С.Г. Геодезія. Ч. 1. - Чернівці, 2002. - 407 с.

4. Дрок И.К. Точность определения превышений в ходах геодезического нивелиро­вания коротким лучом в холмистой местности // Науч. зап. Львов, политехи, ин-та (сер. геодез.). 1962. - Вып 82. -№ 7. - С. 31 - 39.