composition

ПОРТАЛИ В ОЗДОБЛЕННІ ВИЗНАЧНОГО ХРАМОВОГО АНСАМБЛЮ ЛЬВОВА

Показано роль порталів в оздобленні храмового ансамблю  Успення Богородиці  у Львові. На   прикладі порталів  собору Успення Богородиці, каплиці Трьох Святителів та вежі-дзвіниці  розглянуто особливості використання декоративної різьби в камені у  пластичному вирішенні фасадів сакральних споруд в період ренесансу у Львові. Проаналізовано композиційні і стилістичні особливості ренесансних порталів споруд храмового ансамблю. З метою фізичного збереження  унікальних порталів, визначних творів мистецтва та архітектури, окреслено комплексні заходи їх реставрації.

ОБРАЗОТВОРЧО-ШРИФТОВА КОМПОЗИЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАКОВАННЯ

Стаття висвітлює актуальні проблеми пошуку нових способів застосування шрифту та візуального образотворчого  елементу в проєктно-дизайнерській методиці пошуку композиційної  цілості розробки  графічної ідентифікації  для пакування споживчих товарів. Розглянуто позиціювання  та роль авторського креативного мислення у вирішенні доцільного синтезу формотворення та  оптимальної  зручності, стилістичної актуальності, маркетингової успішної  складової для розробки паковання  продукції товарів із зоосегменту.

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИЙ УСТРІЙ ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ У МАНЯВІ (ВЕЛИКОГО СКИТУ МАНЯВСЬКОГО) ХVІІ‒ХХ СТ.

У процесі дослідження прослідковано еволюцію розвитку монастирського ансамблю в Маняві на протязі ХVІІ–ХХІ ст. та виявлено основні етапи його розвитку. Проаналізовано архітектурно-просторовий устрій Манявського Хресто-Воздвиженського монастиря протягом свого існування. Розкрито архітектурно-планувальні, композиційні та мистецькі особливості споруд Великого Скиту Манявського.

Study of the influence of the addition of an exothermic mixture and the ratio of the components of the exothermic mixture on the melting indices at FCAW

An important issue in the processes of strengthening and restoration of surfaces exposed to abrasive, abrasive-corrosive and hydroabrasive wear, using the process of self-protective flux-cored arc welding (FCAW), is to increase the productivity of hardfacing and the quality of the hardfacing metal. The literature review showed that one of the ways to increase the productivity of hardfacing and improve the quality of the hardfaced metal is to add an exothermic mixture to the core filler of flux-cored wire electrode.

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОЇ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНОГО КОМПОЗИТУ

 Досліджено основні фізико-механічні та теплофізичні характеристики композитних матеріалів на  основі  епоксидної  смоли  ЕД-20  і  пероксидної  смоли  ЕД-20П ( модифікована  трет-бутил гідропероксидом  ЕД-20  з  молекулярною  масою 480)  у  співвідношенні 30  мас.ч.  ЕД-20П  на 70  мас.ч. ЕД-20  і  ненасиченого  олігоестеру  ТГМ-3.  Як  активний  розбавлювач  епокси-олігоестерних  сумішей використовували  бутилметакрилат.  В  якості  твердника  застосовували  поліетиленполіамін  в стеохімічному  співвідношенні.

Theory and practice of obtaining composite materials based on polymer blends

The regularities of the thermodynamic compatibility of various industrially produced polyolefins and heterochain polymers and the possibility of obtaining composite materials based on their mixtures with significantly increased performance properties based on existing production facilities and process equipment have been identified.

СТРУКТУРУВАННЯ ЕПОКСИОЛІГОЕСТЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ПРИСУТНОСТІ ПЕРОКСИДОВАНОЇ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ

Щоб  покращити властивості епоксидних смол  їх модифікують різними сполуками, зокрема олігоестерами. Композиції на основі епоксидної смоли ЕД-20 і ненасичених олігоестерів структуруються в присутності поліетиленполіаміну (ПЕПА). Олігоестер виконує роль пластифікатора, що хімічно не зв’язаний з молекулами просторово-зшитої структури. Це приводить до того, що в процесі експлуатації плівок на основі епоксиолігоестерних композицій спостерігається погіршення їх фізико-механічних і хімічних властивостей.

Історичні паралелі формування архітектури залізничних вокзалів Галичини і Тиролю

Досліджено зовнішні просторово-композиційні властивості будівель залізничних вокзалів різного часу на території історичних Галичини і Тиролю. Виявляються спільні ознаки і тенденції їхнього формування під впливом ідеологічних та політичних чинників.

Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону

The thesis is devoted to the development of theoretical bases of the corrosion resistance of concrete by protective coatings on the base of polymethylphenylsiloxane filled with aluminum and zinc oxides. The technological properties of protective coatings compositions were investigated by methods of physical and chemical analysis, methods of the concrete surface coating and form conditions were shown. Determined that the forming matric-oxide structure covering in the process of hardening passpasses behind counting polymerization polymethylphenylsiloxane.

Stylistic evolution of the lviv sculptural and architectural ensembles in the 19th and early 20th centuries

This research is focused on art-stylistic, formative and technological peculiarities of the sculptural works of Lviv from the 19th to early 20 centuries. It analyzes the character of interaction of architecture and sculpture as a phenomenon of the synthesis of spatial arts.