electrolyte

Одержання за реакцією у твердому стані композиту промотований самарієм оксид церію/діоксид цирконію, стабілізований оксидом ітрію

Одержано композити с різним співвідношенням промотованого самарієм оксиду церію (SDC) з діоксидом цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (YSZ), SDC:YSZ = 0:1; 1:9; 1:1; 9:1 та 1:0. Досліджено структуру кристалів та йонну провідність одержаних композитів. За допомогою рентгенодифракційного аналізу з використанням методу Ле Бейля досліджено кристалічну структуру, просторові групи, параметри та об‘єм комірок. Йонну провідність визначено методом імпедансу. Показано, що композити SDC-YSZ кристалізувались у двох фазаз кубічного SDC і кубічного YSZ за відсутності вторинних фаз.

Modeling the adsorption connections and their influence on informational parameters of metal-electrolyte interface

The methodology of mathematical modeling and the information tools for determination of the influence of an adsorption on the physical characteristics of the electric double layer of the "metal-electrolyte" interface are described