minor

Залучення спеціаліста до допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

У статті досліджено організацію і тактику проведення та залучення спеціаліста для проведення допиту малолітніх осіб, які потерпіли від насильницьких злочинів. Мета залучення спеціаліста це допомога слідчому отримати достовірні показання, використовуючи ігри, казки та інші поведінкові методи.

До питання з’ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є одним із важливих напрямків діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому контексті Кримінальний процесуальний кодекс зобов'язує органи, які здійснюють кримінальне провадження щодо неповнолітніх, якомога детальніше з'ясовувати обставини, що стосуються характеристики таких неповнолітніх, а також виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню ними кримінального(их) правопорушення(ь). 

Міжнародно-правові гарантії охорони праці неповнолітніх

У статті здійснено огляд нормативних актів у сфері працевлаштування та зайнятості неповнолітніх а відтак висновується, що багато держав прагне розробити заходи по забезпеченню повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості, надання рівних прав всім неповнолітнім хто бажає працювати незалежно від статі, раси, віросповідання. Відзначається достатньо високий рівень правового регулювання правовідносин щодо працевлаштування неповнолітніх міжнародно-правовими актами та національним законодавством, що діють у вказаній сфері.

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ВЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Процес успішного розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості залежить безпосередньо від того, наскільки правильно та чітко була встановлена криміналістична характеристика кримінального правопорушення. У тих випадках, коли кримінальне правопорушення вчинене групою осіб, а ще й щодо неповнолітньої особи, при розслідуванні у слідчих виникає багато труднощів. Тому важливо надати правильну характеристику цьому кримінальному правопорушенню, та надати відповіді на деякі запитання.

Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх

Проведено кримінологічний аналіз діяльності суб’єктів індивідуальної профілак- тики корисливих злочинів неповнолітніх. Виокремлено ключові ознаки таких суб’єктів, наведено їх класифікацію. Розглянуто методи діяльності спеціальних суб’єктів індивіду- альної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх. Наголошується на важли- вості використання методу переконання. Систематизовано форми діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх за особливостями наданих повноважень.

Right to protection of minors detained for an offense as prevention of deviant behavior (on the example of Lviv region)

This article focuses on the elucidation of the mechanism of the right to free legal aid to
minors, detained for a crime in miskrayorhanah Interior Ministry of Ukraine in Lviv region as
prevention of deviant child behavior