nature

СУТНІСТЬ І ЖИТЛОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРШИХ МІСТ-САДІВ У ГАЛИЧИНІ: “САЛЬВАТОР” У КРАКОВІ ТА “НОВИЙ СВІТ” У ЛЬВОВІ

Розкрито особливості сутності та житлового середовища перших міст-садів у Галичині на прикладі “Сальватора” у Кракові та “Нового Світу” у Львові. Актуальність теми визначається потребою доповнити та розвинути наявні наукові розвідки, пов’язані з вивченням концепції міста-саду, а також проаналізувати та зіставити архітектурно-містобудівні структури міст-садів у Галичині на ранніх етапах їхнього розвитку. Під час написання роботи використано загальнонаукові методи (історичний, порівняльний, структурний аналіз) і спеціальні натурні дослідження.

ХАРАКТЕР ТА ФОРТИФІКАЦІЙНИЙ УКЛАД СЕРЕДМІСТЬ У МІСТАХ КИЇВЩИНИ XVІІ – КІНЦЯ XVІІІ СТОЛІТЬ

У статті описано Характер та фортифікаційний уклад середмість у містах Київщини XVІІ – кінця XVІІІ століть. Збройні війська Польщі, Туреччини, Швеції, Росії впродовж ХVІІ – кінця ХVІІІ століть розгортали в Україні численні фронти воєнних операцій. Відтак, у відповідь загрозам, середмістя та замки у містах починають покращувати: копають рови та насипають вали, бастіони, равеліни та влаштовують додаткові пастки. Підчас розбудови міст використовували природні оборонні чинники – вигнуті береги або гирла річок, які впливали на розмір та конфігурацію абрису середмість.

Phenomenon personality in the philosophy of neo-thomism

The article substantiates the relevance of the study of the phenomenon of personality in the philosophy of neo Thomism; individual phenomenon determined by the category of spirituality, identity, autonomy, and self-esteem, initiative, self-improvement, love. It is proved on the basis of philosophical treatises on individual autonomy neo-Thomism created the world, and the nature of society, not a supernatural being – God. The essence of autonomy is, in fact, that “personality turned to God” that “she must surrender to him completely”.

Formation of ecological culture, love to native nature in the futureworkers of law enforcement agencies

Here is considered the actual problem of formation of an ecological culture in the future
law enforcement officers as an important factor of love to native nature, small and big
Motherland, legal protection of legal environment

Features use substantial research approaches in the study of deviant behavior

The article comprehensively analyzes the substantial research approach, the peculiarities
of its use in the study of deviant behavior. The basic provisions dualistic, monistic and
pluralistic concepts presented systematic characterization and evaluation of integrated
concepts. Determine their importance in shaping human behavior

Essence of modern financial and economic stability of business economics

We consider the basic criteria characteristics concept of financial and economic stability
of post-industrial economic type. Analyzed factors and factors of influence on the financial and
economic stability of modern businesses, taking them into account existing systems and models
in the management of sustainable development of enterprises.
Generalized and systematized problematic aspects in the subject field of knowledge, as
reflected in research on this topic. Particular emphasis on the lack of conformity with the real