powder

РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ПЛАСТМАС І ОДЕРЖАННЯ ПОРОШКІВ

Запропонована принципово нова конструкція та виготовлений експериментальний зразок комплексно-послідовної установки, яка призначена для подрібнення різноманітних крихких і еластичних матеріалів, зокрема пластмас, і отримання порошків різної дисперсності. Установка складається з ударно-роторної дробарки, вихрового шестиполюсного електромагнітного сепаратора та класифікаторів двох типів і дозволяє одержувати з сировини розміром 5÷15 мм порошків дисперсністю до 0,05 мм.

Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення

A method for the determination and the results of theoretical studies of concentration and time of filing extinguishing powder based on air flow coming from the vent pipe in bottom hole space deadlock output.