Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів у кримінальних справах: світовий огляд

Anastasiia SHARDAKOVA , Svitlana SOROKA "Mediation as an alternative method of conflict resolution in criminal cases: a global overview".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
студентка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

В статті розглянуто медіацію як одну із форм відновного правосуддя. Медіація – сучасний спосіб реагування на протиправну поведінку особи без звернення до суду. Такий підхід сприяє балансу інтересів суспільства, потерпілого, правопорушника. Відзначено, що медіація у кримінальному проваджені має досить позитивний аспект, що пов'язаний зі зменшенням судового навантаження, скороченням витрат на утримання засуджених, а  головною метою застосування медіації під час кримінального провадження є діалог між потерпілим та підозрюваним/обвинуваченим, виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, пробудження відчуття відповідальності у правопорушника та надання йому можливості виправити ситуацію, відшкодувати завдану шкоду з можливістю подальшої ресоціалізації та реабілітації. Констатовано, що в Україні медіація стала дедалі більш популярною та актуальною альтернативою судовим процесам у вирішенні різних видів конфліктів.  Акцентовано, що відсутність належного розуміння ефективності та потенціалу медіації серед правозастосовних органів, юридичних фахівців та громадськості може бути серйозною перепоною для впровадження цього методу вирішення конфліктів у кримінальних справах.

Крім того окремо приділено увагу досвіду зарубіжних країн і   проаналізовано приклади успішного впровадження медіаційних процедур у кримінальних справах Норвегії, Італії, США, Швеції, що вказує на то, що міжнародні стандарти медіації виступають як важливий інструмент вирішення правових спорів та конфліктів за межами судової системи.

Зроблено висновок, що медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів у кримінальних справах є дієвим та перспективним підходом, який дозволяє враховувати інтереси всіх учасників конфлікту, сприяє відновленню гармонії у суспільстві та зменшенню навантаження на судову систему. Широке впровадження медіації в різних країнах світу підтверджує її успішність та важливість у сучасному правосудді. Проте для досягнення повної успішності необхідно активно популяризувати цей метод, забезпечувати відповідність законодавства вимогам медіації, підвищувати усвідомленість громадян та професіоналізм медіаторів. Медіація може відіграти важливу роль у побудові справедливого суспільства, де конфлікти вирішуються шляхом діалогу, зрозуміння та співпраці.

  1. Podkovenko T. (2017) Medіatsіya: mіzhnarodno pravovі standarti. Aktual'nі problemy pravoznavstva. 2017. № (12). Р. 47–54 [in Ukrainian].
  2. Ogrenchuk G.O. (2016) Pravove regulyuvannya zastosuvannya medіatsії pri virіshennі tsivilno-pravovikh sporіv: dis. kand. jurid. nauk. Kiyiv, 2016. 213 р. [in Ukrainian].
  3. Lyubchenko Ya. P. (2018) Alternativnі sposobi virіshennya pravovikh sporіv: teoretiko-pravoviy aspekt: dis. kand. jurid. nauk. Kharkіv, 2018. 254 р. [in Ukrainian].
  4. Glushchenko O. A. (2015) Ponyattya, sutnіst ta mistse medіatsії v sistemі mekhanіzmіv vіdnovnogo pravosuddya. Pravo і Bezpeka. 2015. № 2 (57). Р. 50–55 [in Ukrainian].
  5. Podkovenko T. (2017) Medіatsіya: mіzhnarodno-pravovі standarti. Aktual'nі problemy pravoznavstva. 2017. Vip. 4. Р. 47–54 [in Ukrainian].
  6. Yakovlyev V.V. (2017) Mіzhnarodno-pravovі standarti u sferі alternativnogo virіshennya sporіv. Porіvnyal'no-analіtichne pravo. 2017. № 3. Р. 85–88 [in Ukrainian].
  7. Pro medіatsіyu: Zakon Ukrayini vid 16.11.2021 roku № 1875-IX. Verkhovna Rada Ukrayini. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20(data zvernennya: 09.11.2023) [in Ukrainian].