Внутрішньо переміщені особи як особливий об'єкт соціального захисту України

Olha KAPITAN, Oksana RUDANETSKA "Internally displaced persons as a special object of social protection in Ukraine".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Ph. D
2
Львівський національний університет природокористування

Стаття присвячена дослідженню окремих питань, що стосуються соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні через призму безпекових та економічних аспектів, які є головними для цієї категорії осіб. Підкреслено, що питання міграційних процесів упродовж усіх років незалежності України були доволі гострими для нашої держави. Проблематика правового статусу осіб, які поверталися в державу з територій республік колишнього радянського простору, змінювалась проблематикою біженців, депортованих народів, нелегальною та трудовою міграцією, а з 2014 року виникла нова категорія мігрантів – внутрішньо переміщені особи. Жахливі події: анексія Автономної Республіки Крим, збройний конфлікт на Сході країни, а в 2022 році – повномасштабна агресивна війна з боку російської федерації, яка продовжується і нині, спричинили найбільше внутрішнє переміщення населення України. Все це стало вагомою підставою для прийняття низки законодавчих актів, що створили підґрунтя для регулювання їхнього статусу та створення відповідного механізму для реалізації та захисту прав і свобод цієї категорії осіб.

Констатовано, що сьогодні в нашій державі продовжується надзвичайно жахлива масова вимушена міграційна криза, що за своїми масштабами та наслідками вважається чи не найбільшим за своїм характером та кількістю вимушеним переміщенням населення. Широкомасштабна військова агресія, яку проявила стосовно України російська федерація, залишила без домівок велику кількість мешканців нашої держави, кардинально змінила їхнє безпекове, економічне та фінансове становище, а також стан їхнього соціального забезпечення і добробуту. Така вразливість ВПО потребує від держави створення та використання цілої низки можливих заходів та засобів, що забезпечать належну соціальну інтеграцію цих осіб у нове середовище, з-поміж яких найвагомішими є питання: забезпечення житлом, можливості працевлаштування, реалізації права на медичне обслуговування та освіту, психологічної підтримки тощо, а також, фінансової підтримки, що є чи не найголовнішим елементом надання соціальних послуг.

  1. Bidak V. Ya. (2018) Sotsialno-zakhysni problemy intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib v umovakh pidvyshchenoi ryzykohennosti suspilstva. [Social protection problems of the integration of internally displaced persons in conditions of increased riskiness of society]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 20. Ch. 1. P. 47–51. [in Ukrainian].
  2. Kniazkova L. M. (2021) Deiaki pytannia sotsialnoho zakhystu vnutrishno peremishchenykh osib [Some issues of social protection of internally displaced persons] Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2021. No 2. P. 127–130. [in Ukrainian].
  3. Haliakhmetov I. A. (2022) Zmistova kharakterystyka prav vnutrishno peremishchenykh osib ta khost-terytorialnykh hromad [Content description of the rights of internally displaced persons and host territorial communities]. Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo». No 4. P. 63–68. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/13-1.pdf (data zvernennia: 28.01.2024). [in Ukrainian].
  4. Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy vid 20 zhovtnia 2014 roku № 1706-VII. [On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons: Law of Ukraine dated October 20, 2014 No. 1706-VII.] Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text (data zvernennia: 28.01.2024). [in Ukrainian].
  5. Boniak V. O. (2023) Sotsialnyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh osib: suchasnyi stan ta perspektyvy udoskonalennia [Social protection of internally displaced persons: current state and prospects for improvement]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. No 6. P. 20–22. [in Ukrainian].
  6. Chichkan M. V. (2022) Derzhavna polityka u sferi sotsialnoho zakhystu vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini: aktualni pytannia [State policy in the field of social protection of internally displaced persons in Ukraine: current issues]. Pravo i suspilstvo. No 5. P. 122–126. [in Ukrainian].
  7. Nikolenko L. M. (2020) Zabezpechennia realizatsii ta zakhystu prav vnutrishno peremishchenykh osib [Ensuring the implementation and protection of the rights of internally displaced persons]. Pravovyi chasopys Donbasu. 2020. № 3 (72). S. 47–54. [in Ukrainian].
  8. Borychenko K. V. (2015) Sotsialnyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh simei z ditmy [Social protection of internally displaced families with children]. Chasopys tsyvilistyky. Vol. 19. P. 88–93. [in Ukrainian].
  9. Pankova O. V., Kasperovych O. Yu. (2018) Stan, problemy ta shliakhy realizatsii pidpryiemnytskoi aktyvnosti vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini v konteksti sotsialnoi spravedlyvosti [The state, problems and ways of implementing entrepreneurial activity of internally displaced persons in Ukraine in the context of social justice]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 20. Ch. 2. P. 151–157. [in Ukrainian].
  10. Pavliuk T. I., Serednytska L. P. (2023) Sotsialna pidtrymka ta sotsialni posluhy vnutrishno peremishchenym osobam v umovakh viiny [Social support and social services for internally displaced persons in war conditions]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2370/2291 (data zvernennia: 28.01.2024). [in Ukrainian].