свобода

Дефініція “громадянське суспільство”: філософсько-правова парадигма

У контексті філософсько-правового знання у статті проаналізовано дефініцію “громадянське суспільство”, запропоновано та систематизовано відомі наукові підходи до розуміння означеного поняття. В основу статті покладено дослідження провідних філософів, а також власні авторські підходи і висновки щодо проблематики дослідження.

Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування народницької філософії права і філософсько-правових ідей в Україні. У статті проаналізовано розвиток філософської думки в контексті європейської філософсько-правової культури та власних коренів її формування. Розкриваються основні положення уявлень про співвідношення прав і свобод людини з уявленнями про владу і державу у філософсько-правових концепціях українських народників, їхні погляди на природне право. 

Проблема ґендерної рівності: нові виклики і небезпека

Розглянуто розуміння ґендерної рівності крізь призму християнського світогляду; показано викривлення понять свободаі рівність”. Шляхом аналізу деяких наслідків ґендерної політики в Європі висвітлено небезпеки для інституту родини та виховання дітей, а також загрозу навязування ґендеризму як єдиного прийнятного світогляду.