Частково-груповий перенос суматорів в скінченому полі GF(P)

Автори: 
Тарасенко В.П., Тесленко О.К., Роговенко А.І.

Тарасенко В.П.-1, Тесленко О.К.-1, Роговенко А.І.-2

  1. Національний технічний університет України “КПІ”, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем,
  2. Чернігівський національний технологічний університет, кафедра інформаційних та комп’ютерних систем

Запропоновані та проаналізовані варіанти реалізації методу частково-групового переносу у суматорах за змінним модулем на регулярній логічній мережі лінійної склад- ності. Визначені нижні оцінки затримок сигналів переносу та верхні оцінки витрат.

1. Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Реалізація операцій в скінченних полях на одновимірному каскаді конструктивних модулів. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2006. – №2. – С. 7–17. 2. Tarasenko V. P., Teslenko O. K., Rogovenko A. I.The performance defining for adders with variable module based on onedimensional cascade of constructional modules // Матер. Міжнар. конф. “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання” (ACSN’2009). – Львів, 2009. – С.11–13. 3. Virtex 7 series FPGA Configurable Logic Block. User Guide. Xilinx UG474, 2013. 4. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые электронные вычислительные машины. – К.: Вища шк., 1983. 5. Тарасенко В.П., Тесленко О.К., Роговенко А.І. Патент України на корисну модель «Конструктивний модуль додавача в залишках з груповим переносом» №62946 кл.G06F 7/00 Бюл. №18 від 26.09.11 // Власник НТУУ «КПІ»