Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа

Автори: 
Глухов В. С., Глухова О. В.

Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра електронних обчислювальних машин, 
  2. кафедра систем автоматичного проектування

Розглядаються результати оцінювання структурної складності помножувачів елемен- тів двійкових полів Галуа. Елементи поля представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність дає змогу реалізувати помножувачі на ПЛІС. Але велика структурна складність унеможливлює це зробити. У роботі структурна складність вираховується як загальна довжина внутрішніх зв’язків помножувачів. Для конкретних помножувачів визначена їхня структурна складність. Для окремих ПЛІС визначений показник складності, за якого імплементація стає вже неможливою.

1. Elias Rodrigue. Design of an Elliptic Curve Cryptography Using A Finite Field Multiplier in GF(2521). Proceedings of the Lviv Polytechnic National University “Computer Systems and Networks”. – Lviv, 2009. – № 658. – P. 144 – 149. 2. Глухов В.С. Особливості виконання операцій над матрицями в полях Галуа // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – 2006. – Вип. 564. – С.35–39. 3. Еліас Р. Генератор ядер секціонованих помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) для оптимального нормального базису 2-го типу / Р. Еліас, В. Глухов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2012. – Вип. 732. – С.78–84. 4. Глухов В.С., Еліас Р.М., Мельник А.О. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем // “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2013. – № 12. – С. 103–106. 5. Hlukhov V., Hlukhova A. Galois field elements multipliers structural complexity evaluation. Proceedings of the 6-th International Conference ACSN-2013. September 16–18. – Lviv, 2013. – P. 18–19.